Böcker

Pappersbruksarbetarna i Silverdalen väckte Peter Grönborgs intresse för diktare som Gustaf Fröding och Nils Ferlin. Högintressant blev dock poesin först i mitten på 1970-talet, sedan han hört en ljudkassett där Eric Fylkeson reciterade.

Civilisationskritik, konkret poesi och talad dikt

Poetry slam

År 2000 var Peter Grönborg projektledare för de svenska mästerskapen i poetry slam. Det uppdraget följde han upp med att under fyra år vara tävlingsledare för Borås Open, en Grand Prix-tävling för estradpoeter från hela landet. Uppdragsgivare var kulturförvaltningen i Borås Stad.

Utifrån sina erfarenheter som administratör och nära kontakter med estradpoeter medverkade Peter Grönborg till att två böcker om poetry slam tillkom. Eftersom dessa inte finns att köpa i bokhandeln längre, men fortfarande efterfrågas, kan det vara ett alternativ att ladda ner dem som PDF-filer. Varsågod!

Slam! Handbok för estradpoeter (2000) >>
Poetry slam – en intervjubok med referat från tävlingar (2012) >>

Erik Beckman-sällskapet

När Peter Grönborg studerade litteraturvetenskap under 1990-talets början koncentrerade han sig på 1960-talets svenska litteratur, särskilt den experimentella dikten, i synnerhet konkret poesi. På Bibliotekshögskolan i Borås skrev han uppsatsen Konkretismen (1993). Högskolan i Växjö publicerade hans uppsats om Erik Beckmans debutroman Någon något. Skriften kom att ingå i Scripta minora, en serie som Institutionen för humaniora stod bakom. Titeln löd Många ord i drevet – nu börjar vi driva! (1994).

Efter att Erik Beckman gick bort 1995 upplevde Peter Grönborg det som en tvingande nödvändighet att starta ett litterärt sällskap till författarens ära. Ett sådant tillkom i Borås våren 1996 och ganska snart inleddes utgivningen av en skriftserie. Peter Grönborg var redaktör för den första publikationen Av jordbeckman är du kommen (1996)

Längs Tvär/gatan

År 1988 debuterade Peter Grönborg med en bok som förlaget valde att kalla för roman. I själva verket borde den ha genrebestämts som didaktik, som ett didaktiskt flanörsvärmeri. Texten ökar i begriplighet om den betraktas som en individualanarkistisk grundkurs i konsten att hålla sig undan den västerländska civilisationens negativa verkningar.

Titeln lyder Längs Tvär/gatan och tecknar en livsväg som skär tvärsigenom både den smala och den breda vägen. Boken kan ses som en anarkomystisistisk buljongtärning, vilken är tänkt att bota den annars så fadda soppan.

***

NOT: Ibland händer det att antikvariaten säljer böckerna ovan, exempelvis Bokbörsen.

Uppdaterad 2019-11-12