Appendix

Fotot togs efter en lunch på en taverna i Lissabon.

Med utgivningsbevis enligt databasregeln

Passus.nu ägs av Passus Peter Grönborg, en enskild firma. Utgivningsbevis har utfärdats av Radio- och TV-verket enligt databasregeln. Det innebär att nätplatsen omfattas av grundlagsskyddet i Yttrandefrihetsgrundlagen. Ansvarig utgivare är Peter Grönborg.

Uppdaterad
2022-11-25