Krocket

Sedan Peter Grönborg fått klartecken från Borås Stad försökte han väcka intresse för krocket på Kransmossens IP. Borås Krocketsällskap väcktes till liv 2017 och klubben räknas efter två års verksamhet som landets största.

En tidig period och en sen

Krocket från 1998 till 2007

I slutet på 1900-talet försörjde sig Peter Grönborg huvudsakligen som frilansjournalist. Arbetstiderna var oförutsägbara, vilket gjorde det svårt planera för ledigheter. För att kunna umgås med vänner på regelbunden basis startade han Borås Krocketsällskap. Fritiden schemalades i enlighet med föreningens krav. Rätt snart utvecklades den till en träffpunkt för personer inom Borås kulturvärld.

Till att börja med betraktades spelet mest som en kul grej, en ploj. Rätt snart väcktes dock insikten om att krocket är en sport med anor, en förhållandevis livaktig tävlingsidrott dessutom, inte minst inom länder som tillhört det brittiska samväldet.

År 2001 valdes Peter Grönborg till ordförande i Svenska Krocketförbundet, en post han innehade till 2007. Efter att han avgått lade han av med krocket, dock med avsikten att göra comeback vid en eventuell pensionering.

Krocket från 2017 och framåt

Hösten 2016 passerade Peter Grönborg förbi en gräsmatta på Kransmossens IP i Borås. Det var en fotbollsplan som blivit kapad på mitten, för att bereda plats för en förskola och en parkering. Den gräsplätt som återstod visade sig ha perfekta mått för krocket. Två fullskaliga banor för brittisk krocket skulle kunna monteras där.

Sedan Peter Grönborg provspelat gräset med några vänner tog han kontakt med Borås Stad. Kommunen hade en mycket positiv inställning till att det spelades krocket på ytan. Våren 2017 återupplivades så Borås Krocketsällskap och Peter Grönborg gjorde comeback.

Krocket är en mycket liten sport i Sverige. På Svenska Krocketförbundets hemsida har drygt femton klubbar förtecknats, varav endast hälften är någorlunda aktiva. Men även i de mest aktiva klubbarna är antalet utövare få. Borås Krocketsällskap räknas som landets största klubb med cirka tjugo betalande medlemmar.

Tidskriften Krocket

I början av sin tid som ordförande i Svenska Krocketförbundet var Peter Grönborg redaktör för tidskriften Krocket. Den gavs ut under 2002 och 2003. Publikationerna finns som PDF-filer nedan. Den som är intresserad av att ladda ned dem är välkommen att klicka på pilarna, som har placerats efter varje nummer.

För bäst resultat vid visning använd Acrobat eller Acrobat Reader. Vid användning av till exempel Apples läsprogram Förhandsvisning uppstår vissa felaktigheter, särskilt när det gäller typsnitten.

Krocket 2002/1 >>>
Krocket 2002/2-3 >>>
Krocket 2002/4 >>>

Krocket 2003/1-2 >>>
Krocket 2003/3-4 >>>

Uppdaterad 2019-11-12