Föreläsning inför 40-årsjubileet

I mitten av 90-talet började jag engagera mig i Borås kulturliv. Jag startade tidskriften Passus som hade fokus på det lokala litteraturlivet. Jag höll också föreläsningar, till exempel om Alf Henriksson och Eric Hermelin

Inför Thore Skogmans 40-årsjubileum som skivartist gjorde jag en analys av hans sånglyrik. Det ledde fram till en föreläsning i Borås Kulturhus, som han för övrigt gästade. Texten nedan återger innehållet i programbladet.

På sätt och vis tar texterna på denna webbplats vid där föreläsningen slutade.

Thore Skogman med debutskivan i handen.

Vad håller Thore Skogman på med egentligen?

I år är det alltså 40 år sedan Thore Skogman debuterade som skivartist. ”Man måste vara om sig och kring sig” hette sången. Och det är just vad Skogman varit under alla dessa år. Vad gäller flexibilitet och företagsamhet har han knappast någon överman inom sitt skrå.
Som sångare har han förekommit i en mängd olika sammanhang: lika hemtam i folkparken, som i kyrkan och på operettscenen. De senaste åren har han även gjort succé som rocksångare. Det finns en mängd epitet man kan tilldela honom: kompositör, programledare (både radio och TV), revy- och musikalmakare, filmskådespelare, författare (har skrivit för både barn och vuxna), konsthantverkare, med mera.
Men det är ju först och främst som kompositör och uttolkare av sina egna sånger vi känner Thore Skogman. Och det är i texterna jag – från ett litteraturvetenskapligt perspektiv – valt att söka svar på frågan vad han håller på med. Går det att spåra vilka teoretiska utgångspunkter Thore Skogman har för sitt konstnärskap?
Jag har läst, mycket noga, de av Skogmans texter som finns med i samlingarna ”Sjung med Skogman hela året” (1985) och ”Pop Opp i Topp” (1994). Det är de mest omfattande sångböcker med skogmanmaterial man kan få tag på.
För att hitta en mera teoretiska underbyggnad, har jag studerat Thore Skogmans bok ”Samlade tankar på pränt” (1981). Det är en ovärderlig bok för skogmanforskningen. Den innehåller till exempel en biografi, men också essäer där vi möter Skogman i allvarliga betraktelser. Här visar han upp en direkt filosofisk sida: han berättar öppenhjärtigt om hur han ser på världen och sin livsgärning.
Alltså: Vad håller Thore Skogman på med egentligen?Texten fanns med i ett programblad, inför en föreläsningen i Vävarsalen, i Borås Kulturhus 1995 (måndag 30 januari).

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2022-12-12