Uttolkning

Under 1960-talet var Thore Skogman en av Sveriges mest uppburna artister.

Inventering av hur låtar och övriga verk tolkades

Det är av intresse att veta hur kritiker och mer genomtänkta bedömare upplevde Thore Skogmans konstnärskap. Under länken ”Uttolkning” går det till exempel att hitta referat från artiklar där synpunkter på essensen i hans arbete har framförts. Även andra former av tolkning förekommer. Indexeringen baseras på namnen på de personer som yttrat sig. 

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2022-12-15