Tonsatte Thores lyrik

Trubaduren Per Hägg har tonsatt tio av Thore Skogmans dikter.

Unikt projekt som går den motsatta vägen

När det begav sig var det ganska vanligt att andra artister tolkade Thore Skogmans verk. Det var heller inte ovanligt att han satte musik till andras texter. Mindre vanligt – om ens förekommande? – var det att det gick åt andra hållet, att andra kompositörer tonsatte hans texter.

I det avseendet lär musikern, sångaren och kompositören Per Hägg vara unik. På CD:n ”Akvariumsjö” (2021) har han samlat tonsättningar av tio poem, merparten hämtade från boken ”Öppna ditt hjärta” (1999). Den skira och lätt drömska bilden på konvolutet (se nedan) fångar stämningen väl. Arrangemangen är lågmälda; några melodiskt avancerade, men de verkar i en avskalad anda. Enkelheten förstärks av att endast gitarr och sång förekommer.

En viss överraskningseffekt uppnås. Inte kan det väl vara så att den glättige glädjespridaren Thore Skogman skrivit dessa texter? Dels präglas de av ett existentiellt djup som vanligtvis inte förknippas med honom, dels äger Per Häggs sångstil en ceremoniös klangfärg som avlägsnar sig från upphovsmannens egen, dennes mer energiska timbre. 

HOPPAS PÅ DEN LYCKA SOM EJ KAN BESTÄLLAS

Albumet inleds med titellåten ”Akvariumsjö”, en fundersam dikt präglad av öm naturiakttagelse. Berättaren matar mörtar med bröd. Sommartid upprättar han en relation till fiskar, något som ger vackra minnen om vintern. Hågkomsterna kan kopplas till en stark känsla av närvaro, en berikande erfarenhet – utanför den egna sfären. Men hur har de det under isen de små liven? 

I ”Doft av himmelen” framträder en medvetenhet om förgängelsen, om livets korthet. Evighetens perspektiv anläggs. I ett sådant ljus blir slutsatsen att vi bör vara tacksamma och förnöjsamma. Det är inte en självklar hållning, men typisk för Thore Skogmans positiva läggning. Återhållen extas? Kanske det.

Inför ett årsskifte kan det finnas anledning att väga det gångna mot det kommande. En summering görs i sången ”Nyårstankar”, förvånansvärt yster. Å andra sidan: om så världen står i brand – vad kan vi annat göra, än att tro på det bästa? Problem summeras retrospektivt, men mynnar ut i hopp och vackra drömmar. Känslan av utsatthet är stark, därför riktas upp uppmärksamhet mot den lycka som ej kan beställas.

NÖDVÄNDIGT ATT VÅGA ÖPPNA SAGANS GRINDAR

Texten ”Oron” är extra intressant. Där beskrivs den känslomässiga grunden för Thore Skogmans artisteri. Den handlar om den existentiella olust som ibland infinner sig, men hur den manar till kreativt arbete. Också i den processen finns dock oro, en sorts prestationsångest – ambitionen att producera konst till publikens fromma. Även på tiljan förekommer oro, men dessbättre kan den tämjas och öppna för lycka.

Diktaren beskriver alltså ångest på flera plan: oro privat, oro i skapandet, oro på scenen och – till sist som ett allmänmänskligt predikament. På sätt och vis ligger samma känsla till grund för ”Utan drömmar”, en text om eskapismens välgörande effekter på psyket. Att betrakta världen på ett renodlat realistiskt sätt skulle kunna demaskera den och skapa tomhet. Bättre då att drömma och ”våga öppna sagans grindar”. En sådan manöver är nödvändig, annars riskerar livet att förtvina och stanna.

Texten ”Önskan” riktar sig direkt till kärlekens Gud med ett antal propåer. Skepsis riktas mot politikerna, deras ord och bristande kompetens. Det är en sorts åkallan som formuleras, en förhoppning om att högre makter ska gå in och styra upp en omöjlig situation. Att det rör sig om en hyllning till god gemenskap är tydligt, men både frågeställning och målformulering ter sig vag och öppen. 

VILJEAKT KRÄVS FÖR ATT BIBEHÅLLA MENTAL HÄLSA

Med ”Känslor – höst mot vår” väcks en insikt om sångers magiska betydelse. Lyrik som besjunger våren kan öppna för framtidstro. Närvaron av den ljusa årstiden kan göras levande även under den mörka. Vårens ystra glädje kan finnas ”nånstans” också om hösten. Troligen går den att spara i våra hjärtan, för framtida bruk. Ett sådant positivt tänkande gör morgondagen begärlig, en optimism som gör att hösten blommar.

För att bibehålla sin mentala hälsa måste man vara aktiv. Det gäller att odla rätt perspektiv för hitta styrka och livsglädje. Sången ”Håll vackra drömmar vid liv” uppmuntrar lyssnaren att etablera en sådan hållning. Genom att utgå från en välgrundad viljeakt går det att göda och elda på drömmarna, med näring från skör men effektiv psykologisk naivism.

Med ålder följer vanligtvis en realistisk syn på detta med odödlighet. Det heta liv som gnistrade i ungdomen mattas av. Skröpligheten ökar och blir en faktor. Sången ”Förgänglighetens marknad” måste dock inte tolkas utifrån en religiös kontext. Den tycks mest syfta på att den kroppsliga vitaliteten minskar med åren.

LYRIKEN FRAMFÖRS MED FINSTÄMD HÄNGIVENHET

CD:n ”Akvariumsjö” avlutas med ”Förtröstan – evighetens land”, vars text är ganska abstrakt och stiliserad. Att de diffusa orden berör andliga föreställningar är tydligt, fast det är osäkert i vilken typ av teologi de bottnar. När döden släcker livets låga, då är ju också plågan över – dock finns det ändå hopp:

för i den saknad livet rymmer
så skimrar ljus från den,
som just i evigheten bor

I merparten av de tio tonsatta texterna på skivan finns inslag av existentiellt peptalk. Det var heller inte ovanligt att Thore Skogman skrev sina låtar med en sådan approach. Och han var mycket energisk när han framförde dem, ibland forcerad. Hängivenheten är påtaglig även hos Per Hägg, men han är nedtonad och timid. Med sitt annorlunda temperament förmår han att ge texterna en finstämd, nästan eterisk prägel.


NOT 1: År 2021 fick Per Hägg ett kulturstipendium på 25.000 kr. Det utdelades av Kultur- och fritidsnämnden i Sala kommun. Han fick det för sin ambition att ”förvalta, modernisera och tillgängliggöra musikskatter och örongodis av bland andra Thore Skogman”. I motiveringen tilldelades han epitetet ”kulturaktör”.

NOT 2: Akvarellen som pryder omlaget till CD:n har målats av Linnéa Strömberg. Bilden fångar skivans stämningar väl. 

NOT 3: CD:n ”Akvariumsjö” kan beställashos Häggs Music.

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2023-01-07