Biografiskt

Thore Skogman (1931-2007) var en uppburen och mångsidig artist.

Information som berättar om artistens levnad

Ambitionen är inte att skriva en biografi över Thore Skogman. Men i försöken att tolka hans texter är inte kopplingen mellan liv och dikt oväsentlig. Länken ”biografiskt” utgör en rubrik, varunder texter som fokuserar på artistens levnad sorteras.

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2022-09-29