Skogman

Klipp från den intervju Katarina Averås gjorde för Nya Wermlands-tidningen 11 februari 1995.

Vad höll Thore Skogman på med egentligen?

För drygt 25 år sedan höll jag en föreläsning om Thore Skogman i Borås Kulturhus. Det skedde med anledning av att han firade 40-årsjubileum som skivartist. Inför föredraget framställdes ett programblad. För att teckna en bakgrund till ett kommande projekt som bloggare väljer jag att publicera den texten nedan.

Tanken är att det arbete som beskrivs ska fortsätta i form av inlägg här på Passus.nu, med start 2022. Det var ett bra tag sedan jag närmade mig Thore Skogmans verk och livsgärning på allvar, inte sedan jag 2007 skrev en dödsruna efter hans bortgång. Det ska bli spännande återuppta studierna, med ledning av den enkla fråga som formuleras i rubriken ovan.

Till dels kommer bloggandet även att handla om personliga erfarenheter som kan kopplas till Thore Skogman. Inte minst sådant som berör min roll som trubadur. Jag har skapat en Youtube-kanal vilken kan användas som ett komplement till de texter som publiceras.


VAD DET HANDLAR OM

I år är det alltså 40 år sedan Thore Skogman debuterade som skivartist. ”Man måste vara om sig och kring sig” hette sången. Och det är just vad Skogman varit under alla dessa år. Vad gäller flexibilitet och företagsamhet har han knappast någon överman inom sitt skrå.
Som sångare har han förekommit i en mängd olika sammanhang: lika hemtam i folkparken som i kyrkan och på operettscenen. De senaste decennierna har han även gjort succé som rocksångare. Det finns en mängd epitet man kan tilldela honom: kompositör, programledare (i både radio och TV), revy- och musikalmakare, filmskådespelare, författare (har skrivit för både barn och vuxna), konstnär, konsthantverkare, med mera.
Men det är ju först och främst som kompositör och uttolkare av sina egna sånger vi känner Thore Skogman. Och det är i sångtexterna jag – från ett litteraturvetenskapligt perspektiv – valt att söka svar på frågan vad han håller på med. Går det att spåra vilka teoretiska utgångspunkter Thore Skogman har för sitt konstnärskap?
Jag har läst, mycket noga, de av Skogmans texter som finns med i samlingarna ”Sjung med Skogman hela året” (1985) och ”Pop Opp i Topp” (1994). Det är de mest omfattande sångböcker med Skogmanmaterial som man kan få tag på.
För att hitta en mera teoretisk underbyggnad har jag studerat Thore Skogmans bok ”Samlade tankar på pränt” (1981). Det är en ovärderlig bok för Skogmanforskningen. Den innehåller till exempel en biografi, men också essäer där vi möter Skogman i allvarliga betraktelser. Här visar han upp en direkt filosofisk sida: berättar öppenhjärtigt om hur han ser på världen och sin livsgärning.
Alltså: Vad håller Thore Skogman på med egentligen?

Texten ovan trycktes upp i ett programblad inför en föreläsning i Vävarsalen, måndag 30 januari 1995

NOT: De böcker Thore Skogman publicerade under sin levnad tilldrar sig ett särskilt intresse. De finns förtecknade och är försedda med korta presentationer på denna webbplats. Följ länken ”Skogmans böcker”.

Uppdaterad 2022-02-12