Skogman

Fotot togs när Thore Skogman spelade piano i Åttkantingen i Karlstad i december 1994.

Med fokus på låtskrivaren och artisten Thore Skogman

I mitten av 90-talet intresserade jag mig för Thore Skogmans sångdiktning. Det resulterade i en föreläsning i Kulturhuset i Borås, ett arrangemang som artisten ifråga själv bevistade. Vi hade lärt känna varandra i samband med att jag intervjuade honom för Borås Tidnings räkning, inför hans 40-årsjubileum som artist.

Senare arbetade jag om föreläsningen till en essä som antogs av kulturtidskriften Ord & Bild. Jag fick betalt för texten – två gånger!? – men den publicerades aldrig. Vid samma tid gjorde Radio P4 Västernorrland en längre intervju med mig. Där presenterade jag vad jag kommit fram till i min analys. Ämnet var litteraturvetenskap ska tilläggas, inte musikteori.

Strax efter Thore Skogmans bortgång 2007 skrev jag en dödsruna där min relation till hans artisteri och låtskrivande förtydligas. Han har varit närvarande i mitt liv alltsedan jag som åttaåring köpte min första grammofon.

I början av 2022 skrev jag ett antal blogginlägg här på Passus.nu. Det projektet fick en naturlig fortsättning på webbplatsen “Skogmania“. Jag har startat en Youtube-kanal vilken kan användas som ett komplement till de texter som publiceras.

Uppdaterad
2022-12-12

Externa länkar