Tidskrifter

En fördel med att vara redaktör för en tidskrift är att det kräver samarbete med andra människor, med skribenter av skiftande slag. På så sätt utgör uppdraget en bra plattform för att skapa ett spännande socialt liv.

Redaktör för fyra tidskrifter

Tidskriften Passus

I början på 1990-talet bestämde sig Peter Grönborg för att bo i Borås. Han beslutade också att ge ut en tidskrift med fokus på stadens kultur- och litteraturliv. Den gavs ut från 1995 till 1996, fram till dess att redaktören började arbeta för andra medier.

Passus [ISSN 1400-2213] blev ett forum för lokala poeter och novellister. Peter Grönborg medverkade då och då med intervjuer. Han skrev exempelvis om den lokale författaren och rabulisten Hans Berg, samt om konceptkonstnären Mikael Varela.

Skälet till att tidskriften lades ner var att Peter Grönborg fick en anställning på magasinet Kulturjournalen. Han blev teaterkritiker hos Radio Sjuhärad och började skriva texter för Borås Tidnings kultursida.

Tidskriften Sjutakt

Hösten 2000 var Peter Grönborg med i gänget som startade Ikaros paraply i Borås, en ideell förening. Den skulle verka för det talade, sjungna och skrivna ordet. Den skulle skapa varierade kontaktytor för lokalt verksamma poeter, trubadurer och filosofer.

Föreningen tog poesin och filosofin ut på restauranger och krogar och var mycket livaktig fram till 2008. Ordförandeposten skiftade men Peter Grönborg var kassör i föreningen under hela dess livstid.

Tidskriften Sjutakt [ISSN 1650-4755] var fristående från föreningen men fungerade som ett forum för dess medlemmar. Rätt snart övergavs pappersupplagen för webben. 7-takt [ISSN 1650-4100] existerade som elektronisk resurs från 2001 till 2005, med Peter Grönborg som redaktör.

Tidskriften Krocket

Från 2001 till 2007 var Peter Grönborg Svenska Krocketförbundets ordförande. Med anledning av det tog han initiativ till att ge ut tidskriften Krocket [ISSN 1651-0607]. Innehållet speglar den anrika sporten i mycket vid mening. En studentikos ton mixades med ambitionen att levandegöra krocketens idrottsliga förtjänster.

Det blev två årgångar och samtliga nummer finns som PDF-filer. Den som är intresserad hittar dem på annat håll på denna webbplats. Det går att ladda ner dem på den sida som berättar om Peter Grönborgs intresse för krocket: >>>

Tidskriften Assistenten

År 2004 tog Peter Grönborg anställning som personlig assistent, på deltid. Efter något år blev han invald i en kommitté som skulle verka för att synliggöra det yrket. Ganska snart inleddes utgivningen av tidskiften Assistenten [ISSN 1653-6983], vilken hade just denna inriktning. Utgivare var Sociala blocket i Borås Stad.

Peter Grönborg förblev redaktör för publikationen ifråga under hela dess utgivningstid, från 2006 till 2016. Han medverkade med intervjuer, referat från möten och föreläsningar, formulerade etiska dilemman, med mera. Även andra yrkesverksamma assistenter skrev för tidskriften, samt chefer på olika nivåer och andra nyckelpersoner inom organisationen.

De sista numren av tidskriften finns att ladda ned som PDF-filer nedan. För bäst resultat vid visning använd Acrobat eller Acrobat Reader. Vid användning av till exempel Apples läsprogram Förhandsvisning uppstår vissa felaktigheter, särskilt när det gäller typsnitten.

Assistenten 2014/1 >>
Assistenten 2014/2 >>
Assistenten 2014/3 >>
Assistenten 2014/4 >>
Assistenten 2015/1 >>
Assistenten 2015/2 >>

Assistenten 2015/3 >>
Assistenten 2015/4 >>
Assistenten 2016/1 >>
Assistenten 2016/2 >>
Assistenten 2016/3 >>

Uppdaterad 2019-11-12