Krocketquiz

Felaktiga svar markeras med rött – obevekligen!.

Det började med tipsfrågor våren 2023

På tisdagar brukade Mötesplats Kransmossen arrangera tipspromenader. Aktiviteten ingick i ett projekt som syftade till att skapa nya sociala träffpunkter. I första hand för människor i kommundelen Trandared men också för alla invånare i Borås.

I slutet av mars 2023 var temat krocket, vilken är en av de sporter som utövas på friluftsområdet. Sportchefen i Borås Krocketsällskap var hemlig gäst och han hade gjort 13 tipsfrågor. I samband med prisutdelningen höll han en kortare föreläsning.

Istället för att lägga frågorna åt sidan låg de till grund för ett quiz som skapades på denna webbplats. Eftersom intresset för detta blev ganska stort publiceras idag ytterligare ett. På sikt skulle tipsfrågor kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnet krocket.

Länkar till quiz

Krocketquiz 1
Krocketquiz 2

Uppdaterad
2023-11-17