Intervjuade sig själv

Fragment från en text där Thore Skogman intervjuade sig själv.

Thore Skogmans text finns som PDF-fil

Då jag besökte Thore Skogman i mitten av 90-talet gav han mig kopior på en bunt intressanta papper. Jag har nämnt detta tidigare i texten ”Rikt stoff i gaffelpärm”. För en tid sedan skrev jag in hans ”Intervju med mig själv” i ett dokument. I den texten besvarar han en rad viktiga frågor. Det gäller till exempel det egna skapandet, synen på publiken och människor i största allmänhet.

Intervjun ger en intressant inblick i hur Thore Skogman ser på livet efter mer än tre decennier som artist. Han gjorde sina anteckningar sommaren 1991 och de har veterligen aldrig publicerats tidigare. Han undviker att kommentera politiska och religiösa frågor, i vilka han intar en försiktig hållning. Notabelt är dock att han ägnar relativt stort utrymme åt att formulera sin syn på flyktingar och rasism.

I det sammanhanget nämner han ett par sånger som han skrivit. Titlarna ”De behöver all vår hjälp och vårt stöd” och ”Ett svart hjärta är lika rött som ett vitt hjärta” preciserar med all önskvärd tydlighet hans ståndpunkt vad gäller invandringen.

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2022-12-03

NOT: ”Intervju med mig själv” finns att ladda ner som PDF-fil. Klicka bara på pilarna >>>