Hågkomster

Thore Skogman hade många vänner som uttalade sig med värme om hans livsgärning.

Efter bortgången publicerades många minnesord

Genom att läsa vad delar av Thore Skogmans publik ansåg om hans arbete ökar kunskapen om hans betydelse. Efter hans bortgång publicerade landets medier en rad minnesord av det slaget. De utgör en rik källa till kunskap om mottagandet av hans verk. Sammanfattningar av den sortens texter sorteras under rubriken ”hågkomster” här på webbplatsen.

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2022-09-29