En solig dragspelsmorgon

Texten till sången tillkom som ett collage av innehållet i sex av Thore Skogmans låtar.

Programförklaring överförd till Youtube

I en gammal pärm har jag hittat ett 20-tal texter som Thore Skogman gjort. De har försetts med noteringar som upplyser om vilka gitarrackord som ska användas vid sång. Alltså måste det ha varit dessa låtar som ingick i min repertoar, låtar som jag försökte tolka i slutet av 90-talet.

Saknas gör dock sex av de mest kända. Jag vill minnas att jag hade svårt att få fason på dem; det passade inte just mig att sjunga dem. Men jag ville ändå ha med dem i programmet på något sätt. Lösningen kom naturligt i samband med att jag satt och nynnade på Bob Dylans ”Mr Tambourine man”, fast med refrängen ”Hej glade Thore Skogman”.

För att få till verser plockade jag textelement från de sex låtarna ifråga. Den som har elementära kunskaper om Thore Skogmans sångskatt vet exakt vilka de är, medan det för andra kan ta sin tid att lokalisera dem. Det som senare döptes till ”En solig dragspelsmorgon” kan alltså användas som en sorts quiz: vilka Skogman-låtar refererar sångens versrader till?

Texten tillkom under spontana och slumpartade former. I efterhand kan den dock se ut som en tanke. Den har fungerat lite som en programförklaring. Refrängen kan uppfattas som en åkallan, en stilla bedjan om att Thore Skogmans sånger ska skänka ljus i en mörk värld. Den etablerar en synvinkel, ett sätt att betrakta spellistans övriga utbud på.

Inspelningen som nyligen lades ut på Youtube gjordes i början på 2000-talet. Det skedde i föreningen Ny musiks studio i Glafsered, med hjälp av Björn Nilsson. Fyra av Thore Skogmans hits spelades också in. Målet är att även dessa tolkningar ska läggas ut på Youtube-kanalen, men först efter att de försetts med lämpligt bildmaterial.

Uppdaterad
2022-11-24