Relaterat

Fotot togs i Höör under en vistelse på Stiftsgården Åkersberg.

Blandade texter som ändå har med saken att göra

Att skriva texter är en av de saker jag pysslar med. Som regel rör jag mig inom endast två ämnessfärer. När jag skriver om kultur försöker jag inta ett yrkesmässigt förhållningssätt, av det skälet att jag oftast arbetar på uppdrag från någon tidning.

Det skrivande som har med krocket att göra ägnar jag mig mest åt för att hålla en enklare sorts prosa igång. Men eftersom originaltexter på svenska i det ämnet är ganska ovanliga täcker de sannolikt ett behov. Den nyhetsblogg jag ansvarar för på Borås Krocketsällskaps hemsida läses exempelvis av väsentligt fler än föreningens medlemmar.

Ibland kan det dock finnas anledning att skriva om något helt annat än kultur och krocket. Den typen av texter ska hamna i menyn under rubriken “Relaterat”. Jag gissar att de mer än en gång kommer att ha en biografisk koppling.

Uppdaterad
2023-11-15