Thore Skogmans böcker

På denna sida finns en förteckning över de böcker Thore Skogman skrev. Omslagen till dem har skannats in och de berättar ju på sitt sätt om innehållet. Bildmaterialet är färgglatt och de ansikten som förekommer visar inga ledsna miner. 

Till vänster om omslagsbilderna finns det kortare presentationer av böckerna. På sikt är planen att belysa varje verk mer utförligt. Men nog kan det ha sitt värde med en samlad presentation av Thore Skogmans författarskap, om än knapphändig.


POJKEN SOM INTE KUNDE SJUNGA ELLER HESA FREDRIK (1968)

Den första boken i trilogin om Hesa Fredrik. Pojken är åtta år, har blå ögon och röd kalufs. Han är en ende som är omusikalisk på den ort han bor, Tonstad kallad. Det är illa för musiken intar en central plats bland människorna där. På torget står Fru Musica staty.

Att en av lärarna i skolan heter Not är talande. Eftersom inte Fredik kan sjunga får han nöja sig med att lyssna på sånglektionerna, eller också gå hem. Men efter att han fått fiolmedicin av doktor Tenor, samt en minibandspelare inopererad i magen börjar det hända saker.

Förlag: Wahlströms

Läs mer >>>

HESA FREDRIK TAR TON (1969)

I likhet med den föregående boken om Hesa Fredrik innehåller även uppföljaren flera sånger, med text och noter. Minibandspelaren som pojken har i magen kommer till användning. Genom att svälja bandrullar blir det möjligt för honom att sjunga, lite som en robot ändå.

En spännande intrig tar form när ett par bovar försöker röva bort Fredrik till landet Mollonien. Där är alla människor väldigt dystra och sura. Kanske att hans sångkonst skulle kunna sprida glädje och lycka bland befolkningen där?

Förlag: Wahlströms

Läs mer >>>

HESA FREDRIK OCH PELLE PROPELLER (1970)

I den tredje boken om Fredrik introduceras en ny karaktär. Han heter Pelle och visar sig vara ett tekniskt snille. I de fjorton fickor han har på sitt förkläde ryms en mängd verktyg. Med deras hjälp börjar han uppfinna en ”propellerhatt”.

På så vis handlar boken mer om Pelles arbete än om Fredriks sjungande. Planen är dock att de ska flyga på turné tillsammans, vilket efter viss möda sker. Precis som de två tidigare böckerna i serien har också denna illustrerats av Gunilla Brorsson-Wolde.

Förlag: Wahlströms


SAMLADE TANKAR PÅ PRÄNT (1981)

I kapitlet ”Här är mitt liv” sammanfattas karriären och levnadsloppet i notisform. Funderingar och betraktelser över människans existentiella villkor är rikligt förekommande. Dessutom kryllar det av dikter, aforismer och sånger, med mera. Boken utgör en rik källa för den som vill närma sig artisten och försöka förstå honom på ett djupare plan.

Förlag: Harriers


SJUNG MED SKOGMAN HELA ÅRET (1985)

Veterligen den mest omfattande utgåvan av Thore Skogmans sånger. Hela 77 stycken – med noter och text – ryms i häftet. Formatet är bra på det viset att det går att placera på notstället. Hela tio visor riktar sig till barn och åtta räknas som julsånger. Merparten av de mest kända låtarna är med, men några, mer okända förekommer.

Förlag: Bonniers


HÄSTEN SKIMMELGRÅ (1987)

Merparten av boken rymmer sagan om Lisa och hennes familj på landet. Hon är mycket intresserad av hästar, efter att ha gungat på en trähäst i barndomen får hon en ponny. Det verkliga äventyret börjat dock först när hon fått en travhäst av sin pappa. 

Som avslutning skriver Thore Skogman om sitt eget hästintresse, samt om sina erfarenheter av travsport. Upprinnelsen till detta var de ”kändistrav” som arrangerades på Axevalla travbana. Med tiden skaffade han egen häst, vilken fick namnet Mr Music. 

Förlag: [Svenska travsportens centralförbund]

Läs mer >>>

RIM UTAN RESON (1987)

I mitten på 1980-talet åkte Thore Skogman till Vara för att kora Miss Jordgubbe. På resan dit kände han på sig att han ”behövde några nya roande rim” för att ”förstärka” sitt besök. Det var då hans första limerickar kom till. 

Ett par år senare gavs de ut under titeln ”Rim utan reson”, hela 135 stycken. Alla har dock inte det format som krävs av en traditionell limerick, varför dessa fått beteckningen ”andra småtokiga verser”.

Den lilla boken är rikt illustrerad, med skojiga teckningar av Ylva Lundin.

Förlag: ICA-förlaget AB


KALLE VÄSTMAN (1992)

Texten går under beteckningen uppsats och tycks vara en sorts idéskrift. I ett efterord skriver Thore Skogman att det varit ”ett nöje att tänka till och skriva om Kalle Västman”. Personen ifråga verkar snarare representera en anda än att vara en människa av kött och blod.

Författaren ser delvis som sin uppgift att formulera vari denna anda består. Uppsatsen innehåller 22 visor, med texter och noter. Sannolikt framfördes de under 1990-talet i folklustspelet ”På Kalle Västmans veranda”, på Skantzen i Hallstahammar. 

Förlag: [Kulturnämnden, Hallstahammar]

Läs mer >>>

POP OPP I TOPP 1953-1994 (1994)

Ett häfte i behändigt format. Det innehåller text och noter till 55 sånger. Spännvidden är stor, kända låtar blandas med ganska okända. Där förekommer också material som inte Thore Skogman skrivit själv, till exempel ”Plättlaggen” och ”Penninggaloppen”.

I förordet uttrycker han glädje över att särskilt ”Älgjakten” och ”Man måste vara om sig och kring sig” är med. Den förstnämnda var den tidigaste som gavs ut på noter, redan 1953. Och den sistnämnda blev ett par år senare hans första insjungning på skiva.

Förlag: AIR Music Scandinavia AB


ÖPPNA DITT HJÄRTA (1999)

Boken är egentligen två. Sett från ena hållet bär den titeln ”I allvar och glädje”. Den delen är på elva sidor och innehåller arton sånger. Utmärkande för dem är att de representerar en mindre känd sida hos låtskrivaren, allvarlig och andligt orienterad.

Vänder man så på boken får den titeln ”Öppna ditt hjärta”. Den delen kan karakteriseras som en diktsamling, även om flera av texterna är välbekanta sånger. Ett påfallande drag är att de vill lära ut levnadskonst. Ett par intressanta prosastycken finns också med. 

Förlag: Pärlemor


THORE: I RIM-LIGHETENS NAMN (2000)

Boken innehåller texter av olika slag. Där finns en mängd limerickar. Även sånger med noter, varav merparten är ganska okända. I en uppsats reflekteras över utbrändhet, i en annan över ironi och självdistans. Ett antal renodlade dikter förekommer.

I förordet filosoferas det över verklighetsflyktens betydelse för ett hälsosamt liv. Illustrationer av Ingrid Asp förekommer på nästan varje sida.

Förlag: Pärlemor


ORD OCH MÅNGA VISOR (2006)

Utmärkande för artistens böcker är att de inrymmer många sånger, med noter och text. Så ock i denna hans sista bok. Den är flödande rik, där inte minst de många fotona bidrar till helhetsupplevelsen. En speciell komponent är bilder på ett flertal av de träskulpturer han täljt.

Av intresse är de korta uppsatserna, särskilt de som har med livsåskådning och skapande att göra. Efter ett långt liv som underhållare ”så är det naturligt att få ett koncentrat av livet”, står det. Boken kan till viss del ses som ett försök att förmedla detta ”koncentrat”.

Förlag: Pärlemor

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2024-01-09


NOT: Vad som saknas ovan är Mina goa låtar samlade i en bok (2012). Titeln gavs ut fem år efter Thore Skogmans död, med Birger Hjalmarsson som redaktör och författare. Dottern Maria Skogman har skrivit ett fint förord. Huruvida sagan Årjängstroll (1971) finns utgiven som bok eller ej är osäkert, men den finns ju på skiva.