Underlag för det biografiska

Välkommen till min värld! Artistens böcker är viktiga källor.

Genomgång av skriftliga källor 

Häromdagen började jag fundera över vad det finns för skriftliga källor som kan ligga till grund för en biografi över Thore Skogman. Dessbättre verkar det finnas ganska mycket att hämta för den som blir intresserad av en sådan uppgift. Dessutom kan det med tanke på artistens långa karriär och växlingsrika liv bli en rätt tjock bok.

Till att börja med har det på ”Thore Skogmans hemsida” lagts ut en biografi, skriven i form av korta notiser i jagform. I boken Samlade tankar på pränt formulerade han en ännu mer fyllig bild av sitt liv, även den sorterad under viktiga årtal. Båda dessa notisartade texter sträcker sig fram till 1981, vilket var det år då han firade 25-årsjubileum som artist.

NATIONALENCYKLOPEDIN FATTAR SIG KORT

Även Ord och många visor från 2006 innehåller en hel del biografiskt material. En stor del av boken upptas av bilder på Thore Skogmans konsthantverk och den är fylld med låtar: noter försedda med text. Men där förekommer också små uppsatser, där han spontant skriver om allt möjligt. Sammantaget blir det en spännande mosaik. Av betydelse är de livsfilosofiska betraktelserna, för de skänker en fördjupad bild av hans hållning till existensen.

Om man till detta lägger den informativa och hyfsat omfångsrika text som finns på Wikipedia, så har läsningen grundlagt en relativt god kunskap om Thore Skogman. I Nationalencyklopedin är informationen fattigare. Han definieras som sångare, kompositör och textförfattare. Därefter följer fyra meningar, uppdelade i två stycken. Till saken hör att upplysningar om artister inom nöjesbranschen överlag är mycket korta i detta uppslagsverk.

VECKOPRESSEN INTRESSERADE SIG MER

En sökning på Thore Skogman i Artikelsök ger idag endast ett 30-tal träffar. Det är en databas som Bibliotekstjänst ansvarar för och den innehåller i huvudsak kunskap om texter som publicerats på större tidningars kultursidor. Eftersom det inte i första hand var kulturjournalister som intresserade sig för Thore Skogman så var nog inte mer att vänta.

På andra platser i tidningarna, ej under kulturredaktörernas ansvar, förekom hans namn mer frekvent. Även i vecko- och månadspress publicerades många artiklar om Thore Skogman under åren. Att hitta fram till dessa texter lär nog bli mer tidskrävande, då referenser till dem inte är allmänt tillgängliga på samma sätt som kulturmaterial. Den som ger sig in på ett sådant äventyr riskerar att hamna på en ”bibliografisk pottkant”, som en exklusiv bibliotekarie uttryckte det.

ÅTERSTÅR ATT KOLLA IN ”MYGGAN”

Till sist bör poängteras att en biografi inte enbart kan grunda sig på redan formulerade biografiska uppgifter, långt därifrån. Allt som finns skrivet av och om Thore Skogman är ju av intresse för den som vill skildra hans liv. Därför blir alla böcker han gav ut av värde, eftersom de ger underlag för reflektioner. Titlar som Kalle Västman och Hästen Skimmelgrå speglar ju exempelvis hans intresse för folklustspel och travsport.

Säkert finns det väsentligt fler skriftliga källor än de jag räknat upp här som är betydelsefulla för en levnadstecknare. Förhoppningsvis har jag i alla fall nämnt de viktigaste, eller åtminstone de grundläggande. Vad som återstår är bland annat att ta del av hur Uno ”Myggan” Ericsson hanterar fenomenet Thore Skogman i sitt nöjeslexikon. Jag ska ta reda på det endera dagen.

PETER GRÖNBORG
Uppdaterad 2022-09-26