Index

Bloggandet om krocket avslutas för att istället ge plats för inlägg om Thore Skogman.

Revidering av webbplatsens syfte och innehåll

Från början var Passus.nu enbart tänkt som en databas. Som ett arkiv med information om mitt arbete som skribent, författare och redaktör. Rätt snart tillkom en blogg om krocket på webbplatsen. Under drygt ett år publicerades ett 100-tal inlägg. Dessa texter har arkiverats (14/12 2021) för framtida bruk.

Istället startades vid årsskiftet en blogg om Thore Skogman. Jag återkopplar till ett projekt som engagerade mig för många år sedan, men som det då aldrig blev möjligt att avsluta på ett bra sätt.

Upplysningar om de böcker jag skrivit och de publikationer jag varit redaktör för ligger kvar. Det kan också vara motiverat att information om min bakgrund och nuvarande roll inom Borås Krocketsällskap kvarstår. Jag är föreningens ordförande.

Uppdaterad 2021-01-01