Valet av klubba avslöjar spelaren

Klubba väljs utifrån personliga förutsättningar Vad skiljer en materialsport från andra typer av sporter? Varken Nationalencyklopedin eller Wikipedia försöker svara på frågan. En definition kan vara att de sporter som kräver material för att utövas är materialsporter. Men eftersom alla sporter fordrar materia för

Fortsätt läsa