Gräsklipparen som motionsredskap

Första arbetspasset med handgräsklipparen Under försäsongen i år rådde viss osäkerhet kring vem som skulle klippa gräset på Kransmossens IP. De vaktmästare som tidigare tjänstgjort på området hade förflyttats till Boda. Men det kunde dröja innan det nya gänget tog över ansvaret, varför skötseln

Fortsätt läsa

Valet av klubba avslöjar spelaren

Klubba väljs utifrån personliga förutsättningar Vad skiljer en materialsport från andra typer av sporter? Varken Nationalencyklopedin eller Wikipedia försöker svara på frågan. En definition kan vara att de sporter som kräver material för att utövas är materialsporter. Men eftersom alla sporter fordrar materia för

Fortsätt läsa