Gräsklipparen som motionsredskap

Första arbetspasset med handgräsklipparen Under försäsongen i år rådde viss osäkerhet kring vem som skulle klippa gräset på Kransmossens IP. De vaktmästare som tidigare tjänstgjort på området hade förflyttats till Boda. Men det kunde dröja innan det nya gänget tog över ansvaret, varför skötseln

Fortsätt läsa