Kort om Thore Skogmans böcker

På bildens syns omslaget till de tolv Thore Skogman-böcker som presenteras på denna webbplats..

Barnböcker, vissamlingar – tankeböcker, biografiskt…

Den som har ett teoretiskt intresse för Thore Skogmans artisteri kan hämta mycket stoff från hans böcker. Redan trilogin om Hesa Fredrik (1968-1970), skriven för barn, innehåller ett och annat som antyder hur han ser på betydelsen av sitt låtskrivande.

Mest att ge om de teoretiska utgångspunkterna för sångdiktningen och det publika arbetet har ”Samlade tankar på pränt” (1981) och ”Ord och många visor” (2006). De är dessutom fyllda med avsnitt där tonvikten ligger på det biografiska, både kortare och längre texter.

På sikt är tanken att samtliga verk ska bli belysta och analyserade här på Passus.nu. Tills vidare finns i alla fall en kortare presentation av varje titel. Denna sammanställning återfinns under länken ”Skogmans böcker”.