Thore Skogmans riksstipendium

Fyra av de fem pristagarna syns på kollaget, gjort av pressbilder. Den femte nämns i notisen.

Fem mottagare under de sex år priset fanns

För lite mer än tio år sedan instiftades ett stipendium på 40.000 kronor. Det syftade till att ”främja upphovsmän som arbetar i Thore Skogmans anda”. Pristagarna utsågs av föreningen SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och Thore Skogman-sällskapet.

Genom att studera motiveringarna till varför de fick priset, får man indirekt kunskap om hur de initierade personerna i juryn betraktade artistens livsverk. Den ”anda” som tillskrevs honom förväntades vara besläktad med den som stipendiaterna ifråga besitter. Villkoren för att få stipendiet baserades rimligtvis på föreställningar om likhet och själsgemenskap.

Kärlek till språket och evigt barnasinne

Den första mottagaren av Thore Skogmans riksstipendium var Henrik Dorsin (2011). Genom att nämna titlar som kompositör, skådespelare, revymakare och artist i motiveringen hittas beröringspunkter. Denna sakliga beskrivning kompletteras med värderingar av artistens konstutövning: värme, humor och allvar. Inte minst viktigt är intresset verktygen: ”Med en uppenbar kärlek till språket och dess möjligheter förvaltar och förnyar han traditionen med Skogmansk underhållning.”

Hos Bo Parnevik (2012) ligger likheten delvis i de forum han använt: folkparken, revyscenen och TV-studion. Dessutom har han som Thore Skogman på ett lättsamt och preciöst sätt ”tagit pulsen på och kommenterat vår samtid”. Även i karriärens längd finns överensstämmelser: ”Under ett halvt sekel har han bjudit oss på oefterhärmlig underhållning”. Bo Parnevik anses verka i Thore Skogmans anda ”med värme och ett evigt barnasinne”.

Mångfacetterad och gränsöverskridande

Ett år senare ser juryn en koppling mellan Thore Skogmans och Babben Larssons (2013) artisteri, i det att de betraktas som mångfacetterade underhållare. Den senare tituleras skådespelare, revymakare, låtskrivare, textförfattare, komiker och krönikör. När hon med ”knivskarp ackuratess kramar /…/ humorn ur vardagen” visar hon släktskap med Thore Skogman. Även när hon ”med ena ögat mot samtidens fenomen och det andra mot sitt eget hjärta levererar /…/ jordnära men till bristningsgränsen humorfyllda betraktelser och insikter”. Enligt juryn får hon oss alla ”att känna oss som en del av något större”.

I motiveringen till varför Petter Askegren (2014) fick stipendiet är inte tonläget lika högt, men inte mindre intressant. Juryn gör den iakttagelsen att han i likhet med Thore Skogman inte är ”främmande för att gå emellan genrer”. Denne skrev ju schlager, spelade operett och samarbetade med pop- och rockartister. Han författade böcker för barn och vuxna och täljde träfigurer. ”Samma genreöverskridande inställning till artisteriet” anses Petter Askegren ha. Som arrangör av den första hiphop-konserten någonsin på Kungliga Operan blev han historisk. Precis som Thore Skogman verkar han dessutom vara en driven entreprenör, som restaurangägare i Stockholm.

Estradör blev den sista stipendiaten

Ett av de centrala orden i juryns motiveringar är ”mångfacetterad”. Det adjektivet används också när affinitet mellan Jonas Gardell (2016) och Thore Skogman ska formuleras. Båda hamnar ju dessutom i kategorin estradörer. Intresset för och förmågan att göra bruk av språket är förstås en förutsättning för att få stipendiet. ”Med sin enorma språkbegåvning skapar han texter som är ständigt aktuella.” I detta går det att hitta samhörighet med Thore Skogman, lite svårare i följande formulering måste man få tycka: ”Han drar ner byxorna på samhällets mörka sidor och blottlägger frågor som vi alla bör vara medvetna om.”

Under 2015 delades det inte ut något stipendium. Förklaringen kan ha varit att Thore Skogman-sällskapet upphörde året innan. Ordföranden Lasse Andersson gjorde bedömningen att intresset hos allmänheten var för svagt. Sannolikt utsågs pristagaren 2016 av SKAP ensamt, men sedan dess har ingen fått Thore Skogmans riksstipendium.

Engagemang för att vårda artistens minne verkar dock finnas. I dagsläget finns det en förening som heter Thore Skogmans vänner, med en hemsida. Det mesta av verksamheten tycks vara kopplad till museets, som öppnades i Hallstahammar 3 augusti 2019. Tre år tidigare medverkade sannolikt föreningen till att statyn av Thore Skogman invigdes. En viktig samarbetspartner verkar Skogman musik AB vara.


För mer information

Henrik Dorsin
Se SKAP:s pressmeddelande 24 aug 2011 >>>
Bo Parnevik
Se Lokaltidningen Magazin24.se, sid 14: >>>
Babben Larsson
Se SKAP:s pressmeddelande 21 aug 2013 >>>
Petter Askegren
Se SKAP:s pressmeddelande 6 aug 2014 >>>
Jonas Gardell
Se SKAP:s pressmeddelande 23 nov 2016 >>>