Fyra böcker från antikvariat

Året inleddes med att fyra Thore Skogman-böcker beställdes från Bokbörsen.

Thore Skogman publicerade sig ganska flitigt

När jag besökte Thore Skogman i Karlstad 1994 fick jag i princip med mig alla böcker han skrivit. Det var allt från barnböcker till vis- och verssamlingar, samt inte minst den ovärderliga Samlade tankar på pränt (1981). I den boken gör han seriösa försök att reflektera över sitt livsverk, vilket är av intresse för den som står i begrepp att teoretisera kring hans konstnärskap.

Det som Thore Skogman producerade efter 90-talets mitt har jag mindre koll på. Alltså gjorde jag strax efter nyår vissa eftersökningar på Bokbörsen.se. Jag fann det lämpligt att komplettera mitt bibliotek med Hästen Skimmelgrå (1997), Thore – I rim-lighetens namn (2000) och Ord och många visor (2006). Egentligen är nog ambitionen att samla samtliga böcker han gav ut. Därför köpte jag också Storfiskarn talar om… (1969), där ett stort antal av svenska folkets fiskehistorier samlats.

På sikt hoppas jag kunna ge en utförlig bild av Thore Skogmans insatser som författare. Till att börja med i form av en bibliografi med kommentarer. På det här stadiet kan en sökning i forskningsbibliotekens databas Libris räcka som källa för referenser: >>