Basregler för golfkrocket

Ian Harrison visar hur häftet med de fullständiga reglerna för golfkrocket ser ut.

Grundläggande regler för golfkrocket

Denna text innehåller en förenklad version av reglerna för golfkrocket. I grund och botten rör det sig om en fri översättning av The Basic Rules of Golf Croquet som finns på the Croquet Associations webbplats. Texten behandlar de vanligaste aspekterna av spelet, samtidigt som den förhoppningsvis är lätt att förstå. På CA shops hemsida går det att köpa de fullständiga reglerna i ett häfte i A6-format.

Introduktion

Det finns två former av brittisk krocket. De kan dels spelas som sällskapsnöje, dels som elitsport – ända upp på internationell nivå. Den äldre disciplinen heter association croquet [AC] och är tekniskt och taktiskt krävande. Den yngre disciplinen heter golfkrocket [GC] och är lätt för nybörjare att ta till sig. Också GC kräver skicklighet och tekniskt kunnande men det är ett snabbare spel, ofta tar en match ungefär 50 minuter.

Beskrivning av spelet

1. I en match ställs spelare med de mörka kloten [blått och svart] mot motståndare med de ljusa [rött och gult]. Dubbel eller singel kan spelas. I singlar använder spelaren två av kloten: blått och svart eller rött och gult. I dubbel använder spelarna endast ett klot vardera.

2. Spelet följer en strikt turordning. Man följer färgernas ordning, som markerats på pinnen: blått, rött, svart och gult. När gult klot har slagits börjar man om med blått, och så vidare. I en match går man efter denna turordning från första slaget till det sista.

3. Varje speltur består av endast ett slag. Man får aldrig några extraslag för att man passerar en båge eller träffar ett annat klot.

4. Den utrustning som används i GC är densamma som används i AC. Men inom golfkrocket är det vanligt att använda klämmor [ofta klädnypor]. De placeras på bågarna för att markera när klot passerat dem: blå nypor för de mörka färgerna, röda för de ljusa.

5. Startpunkt för spelet är en position inom en yard från hörn 4 [se diagram 1]. Under vänskapsmatcher och träning kan det vara klokt att vara mer flexibel. Man brukar då placera klotet varsomhelst en yard från sidlinjen, mellan hörn fyra och i nivå med båge 4. Detta görs för att minska slitaget på hörnområdet.

DIAGRAM 1.

6. Inledningsvis försöker alla spelare i tur och ordning att passera båge 1. Så snart någon lyckats med detta ges poäng för det. Spelarna tar sig sedan vidare till båge 2. De slår från den position där de råkar ligga, och så vidare runt banan. Varje båge görs alltså bara en gång, av ett av de fyra kloten på banan. Efter en genomgång brukar alltså [se punkt 4] en klämma placeras på bågen.

7. Bågarna passeras i den ordning och riktning som visas i Diagram 1. En match spelas vanligtvis till bäst av 13 poäng, det vill säga först till 7. Om det står 6-6 efter att båge 12 gjorts, avgörs matchen genom att spelarna tar sig till båge 3 ytterligare en gång. I detta skede av matchen kallas den för båge 13 och passeras från norr. Pinnen spelar ingen roll i GC, mer än som ett hinder. Markeringarna på pinnen påminner om turordningen i spelet genom färgernas ordning.

8. En speltur består av ett enda slag. Som slag räknas när spelaren träffar rätt klot med sin klubba och får det att röra sig, eller gör ett fel [se punkt 21].

9. När klot under spel hamnar utanför banan placeras de på linjen där de gick ut. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att slå med klubban när de ska spelas, är det okej att de flyttas från linjen och in på banan. Men de får inte flyttas längre än vad som krävs för att kunna slå obehindrat.

10. Om ett klot på linjen ligger i vägen och gör det omöjligt att slå på ett annat klot, kan det förstnämnda tillfälligtvis plockas bort. Om det inte går att placera det bortplockade klotet på linjen, på grund av att det ligger ett annat klot på dess tilltänkta position, byter man plats på kloten. I annat fall avlägsnas tillfälligt det klot som ligger hindrande i vägen, så att slaget kan genomföras.

11. Det är okej att slå på ett klot så att det hoppar över en båge eller ett annat klot, under förutsättning att inte gräsmattan skadas av klubban [se fel under punkt 21 (e)].

Bågpoäng

12. När ett klot passerat genom en båge i den ordning och den riktning som visas i Diagram 2 har en poäng förvärvats. Detta kallas också för att göra en båge.

13. Ett klot har påbörjat en bågpassage så fort främre delen av det blivit synlig på bågens baksida. Det vill säga den sida av bågen från vilken passage ej är poänggivande. Klotet anses ha passerat bågen då det i sin helhet slagits igenom bågens framsida [från vilken poäng ges], förutsatt att det inte rullar tillbaka från denna punkt senare i slaget [se diagram 2].

DIAGRAM 2.

14. Ett klot måste inte passera bågen i ett enda slag. Passagen kan ske etappvis, under flera spelomgångar.

15. Om ett annat klot än det som slagits går igenom den båge som står i tur för passage, får den som spelar med det poängen. Om mer än ett klot passerar en båge i samma slag, tillfaller poängen det klot som var närmast bågen innan slaget påbörjades. Om det klot som slås går igenom bågen och dessutom ett motståndarklot, tillfaller poängen motståndaren, oavsett vilket av kloten som passerade bågen först.

16. Om ett klot passerar två bågar i samma slag, räknas poängen för båda.

Klot spelade i fel ordning eller av fel spelare

17. Om en singelspelare som är i speltur slår på fel klot av de färger [mörka eller ljusa] som hör till honom, eller om en partner i en dubbelmatch slår på sin lagkamrats klot, så väljer motståndaren/motståndarna om:

[a] kloten ska återplaceras till positionerna de hade innan det felaktiga slaget gjordes, för att därefter återuppta spelet med att den som gjorde fel får en ny chans att slå på rätt klot, utan att något straff utdelas [”replace and replay”], eller

[b] det felaktigt spelade klotet ska byta plats med det andra klotet som tillhör spelaren som begick felet, och sedan detta byte av position gjorts räkna slaget som godkänt och låta spelturen övergå till motståndaren [”ball swap”].

Återplacering och nytt slag på rätt klot är det enda som händer om en spelare slår på något av motståndarens klot [”replace and replay”], eller om spelarna i dubbel slår på varandras klot.

Spelare uppmuntras att informera motståndare om att inte slå på fel klot, i de fall det går att förutse att detta är på väg att ske. 

Spel inför nästa bågpassage

18. Om spelare ger upp hoppet om att vinna en båge får de gärna slå sina klot mot nästa. Men de får bara ta sig halvvägs dit [se diagram 3], annars betraktas deras klot som offside. Om klotet är offside eller inte avgörs dock först efter att korrekt båge i enlighet med turordningen passerats. Sedan poäng för detta givits åligger det motståndare att lyfta frågan om klot är offside eller ej, samt bestämma i vilket av de två straffområdena [se punkt 19] offsideklot ska placeras. Undantag från regeln om offside formuleras i punkt 20 nedan.

DIAGRAM 3.

19. Klot som bedöms ligga offside placeras på eller i närheten av den västra eller östra linjen [se diagram 3], i jämnhöjd med pinnen. Där finns en tänkt halvcirkel [radien är en yard], som utgår från ytterlinjernas mittpunkter. Motståndare bestämmer på vilken sida av banan offsideklotet ska hamna.

20. Klot är inte offside om de nådde sin position som ett resultat av:

[a] det slag som just spelats, eller

[b] ett slag som motståndaren gjorde eller regelbrott som denne begått, eller

[c] kontakt med ett av motståndares klot, eller

[d] riktats till ett straffområde.

Fel

21. I slaget måste spelaren hålla i klubbans skaft och svinga den så att kloten träffas rent med klubbhuvudets ändytor. Ett fel begås om spelaren, när han slår ett slag:

[a] rör vid något klot eller om hans klubba berör någon annans klot, eller

[b] träffar sitt eget klot mer än en gång, eller

[c] pressar klotet mot bågen eller pinnen, eller

[d] slår ett slag där klubban orsakar tydlig skada på banan.

22. Om en spelare begår ett fel är dennes speltur över. Skulle poäng ha gjorts efter det felaktiga slaget räknas inte dessa. Motståndaren väljer om kloten ska ligga där de ligger eller återplaceras till sina tidigare positioner, varefter denne slår.

Andra spelformer

Handikappspel

23. I singelspel med handikapp [mycket ovanligt i Sverige] får den av spelarna med högst handikapp extraslag. Antalet slag beror av det handikapp de respektive spelarna har. Mängden extraslag motsvarar skillnaden i deras handikapp, vilken således subtraheras: den höga summan minus den lägre. Extraslag kan användas efter eget val, men endast genom ett andra slag på det klot som precis slagits. Det är inte tillåtet att göra bågpoäng med hjälp av extraslag.

24. I dubbelspel med handikapp [mycket ovanligt i Sverige] ges extra slag till de två spelare som har högst handikapp. De kan vara i samma par eller i varsitt par. Spelaren med lägst handikapp och spelaren med högst handikapp i de respektive dubbelparen identifieras. Antalet extra slag som den högst handikappade spelaren får från den lägre handikappade spelaren ska vara hälften av skillnaden i deras respektive handikapp. Summan benämns ”halva handikappskillnaden”. Samma beräkning utförs för de två återstående spelarna. Om en halv handikappskillnad inte är ett heltal avrundas siffran uppåt, så att exempelvis 3,5 blir 4. Om båda spelarna i det ena paret får extra slag och båda skulle få dra nytta av avrundning, ska 0,5 dras av från skillnaden i den halva handikappskillnaden för en av dem. De väljer själva vilken spelare detta ska bli.

Längre eller kortare matcher

25. Matcher kan även spelas som först till 7 eller 19 poäng. I dessa är vinnaren den som först får 4 respektive 10 poäng. Då man spelar om 19 poäng görs de första 12 bågarna precis som i matcher om först till 7 poäng. Därefter spelas båge 3, 4, 1, 2, 11 och 12, återigen följt av båge 3 om så behövs. I det läget kallas båge 3 för båge 19.


NOT 1. Översättningen bygger på en engelsk version som uppdaterades i november 2019.

NOT 2. När det gäller regler tar det tid för de flesta att bli fullärda. Här en länk till en webbplats i Australien med många frågor och svar: >>>

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2021-01-15