Gräsklipparen som motionsredskap

Inför Kycklingkrocket 2020 klipptes krocketbanan med en Huskvarna 540 Novolett.

Första arbetspasset med handgräsklipparen

Under försäsongen i år rådde viss osäkerhet kring vem som skulle klippa gräset på Kransmossens IP. De vaktmästare som tidigare tjänstgjort på området hade förflyttats till Boda. Men det kunde dröja innan det nya gänget tog över ansvaret, varför skötseln av krocketbanan hamnade på undantag.

I denna osäkra situation kom jag på att jag hade en handgräsklippare stående i källaren. Den hade använts på den tiden det spelades krocket i Majorslunden på Göta. En bra sak med den Huskvarna 540 Novolett vi talar om är att den förmår att klippa föredömligt kort, inte så att resultatet blir som på en golfgreen, men bra nära ändå.

Trots att den stått oanvänd i cirka 15 år visade den prov på goda egenskaper redan från start. Dessbättre hade jag även tillgång till en uppsamlare, för gräset var hyfsat långt och ganska tjockt. En stor mängd gräs transporterades till komposthögen. Fördelen med den processen var att den gav vila och omväxling, att den inte gjorde arbetet lika enahanda.

Efter att ha klippt 1.700 kvadratmeter gräs var inte första tanken att jag skulle göra det en gång till. Jag kan dock inte säga att jag kände någon träningsvärk eller så och det låg en tillfredställelse i att resultatet blev bra, åtminstone väsentligt bättre än tidigare år då det klippts med motorgräsklippare med rotorblad.

Min debut som ”greenkeeper” på Kransmossens IP skedde måndag 20 mars, i god tid inför grand prix-tävlingen Kycklingkrocket 2020, vilken skulle arrangeras helgen samma vecka.

Kärleken till handgräsklipparen väcks

I början av april började gräset växa sig allt högre. Det gjorde att jag började reflektera över att plocka fram gräsklipparen igen, vilket skedde. Några dagar tidigare hade jag haft känning av diffusa ryggproblem. Skulle jag låta bli att klippa av det skälet eller betrakta arbetet som god träning?

Jag valde det sistnämnda alternativet och det visade sig vara ett värdefullt framgångsrecept. Den kroppshållning jag intar när jag håller i handgräsklipparen befrämjar en god kroppshållning. Muskelansträngningen som själva klippandet kräver är tillräckligt mild för att inte belastningen ska bli besvärande. Tvärtom får den än mjukgörande effekt på känslig muskulatur.

Dessutom hade inte den nya staben av vaktmästare installerat sig. Skulle banorna komma i någorlunda ordning så blev detta en uppgift för medlemmar i Borås Krocketsällskap. Därför ställde jag på ett tidigt stadium in mig på att utföra arbetet, i varje fall fram till midsommar.

Jag skulle tro att jag klippte gräs minst två gånger i veckan fram till början av juli. För varje gång förfinade jag min teknik, dels i arbetsbesparande syfte, dels för att förbättra resultatet. Numera känns egentligen inte klippandet mer ansträngande än en promenad och det går allt fortare att slutföra arbetet.

Min insats förbättrar helt visst villkoren för krocketspelande på Kransmossens IP, vilket är nöjaktigt, men den är också gynnsam för min hälsa. Jag betraktar den som ett väsentligt trevligare motionsredskap än dem som erbjuds på gym. En god sak med gräsklippning är dessutom att arbetet sker utomhus, i en vacker miljö därtill.

Argument som legitimerar vanan att klippa

Av någon anledning väcker det häpenhet bland förbipasserande när de ser mig med gräsklipparen. Borde jag inte använda en motorgräsklippare istället, borde inte någon annan göra jobbet? Kort sagt: vad fan håller du på med? Flera personer har under året försatt mig i försvarsställning på ungefär detta vis, vilket tvingat mig att hitta argument för mitt beteende.

Att jämföra arbetet med den träning som sker på gym är mycket användbar. Ett årskort på till exempel Friskis och svettis kostar över 3.000 kronor, medan gräsklippningen är helt gratis. Den som väljer gräsklippare framför roddmaskin, motionscykel eller skivstång sparar alltså en avsevärd summa.

En del tycker att gräsklippandet tar onödigt mycket tid. När jag hör sådant brukar jag ta till en instruktiv jämförelse mellan gräsklippning och att rasta hundar. Hur mycket tid per dag ägnar en hundägare åt att gå runt med sitt husdjur? Jag gissar att det rör sig om väsentligt fler timmar än vad klippningen av en gräsmatta kräver.

Hundägare framhåller ju ibland att tjusningen med att ha hund är den motion som skötseln skänker. Den aspekten kan jag förstå, bara med den skillnaden att jag hellre promenerar med en gräsklippare än ett djur.

Hundar är irrationella, vilket möjligen bidrar till deras attraktionskraft. Fördelen med gräsklipparen är i mina ögon istället dess trygga förutsägbarhet. Den lämpar sig för tempoarbete, en syssla utefter givna linjer, fram och tillbaka. Sådant kan ibland försätta den som klipper i ett välgörande kontemplativt tillstånd.

En ny gräsklippare tas i bruk

I allt arbete är det eftersträvansvärt att uppnå en maximal effekt med en minimal insats. Efter hand stod det allt klarare för mig att inte proportionerna såg ut på det viset när jag klippte gräs. Min Huskvarna 540 Novolette uppvisade efter hand en besvärande svaghet: den går trögt då gräset är det minsta vått, en bedömning som olika konsumenttester stöder.

Detta är särskilt olyckligt då problem med fukt inte enbart har med regn att göra, utan också med dagg. Krocketbanan ligger så till att väta hör till grundförutsättningarna. Det är endast under soliga dagar den är helt torr, åtminstone mitt på dagen.

Fuktighet är naturligtvis en god sak när det gäller att stimulera gräsets växtförmåga, mindre bra vid klippning. Dessbättre finns det cylindergräsklippare med väsentligt bättre egenskaper än Huskvarnas. Måndagen den 21 september bytte jag till en dansk handgräsklippare av märket AL-KO Gudenaa GU 400 och blev mycket nöjd. Det var som att växla över från en trubbig och slö kniv till ett hypereffektivt rakblad.

Till saken hör att gräset var längre än det brukar vara vid denna testrunda. Trots detta krävdes det väsentligt mindre kraft än vanligt för att slutföra arbetet. Betänk också att resultatet blev bättre än på länge, det vill säga kortare gräs, dessutom mer jämnt.

Om gräsklipparen förmår att hålla denna höga nivå över tid återstår att se. Först efter att Gudenaan rullat ett tiotal mil går det att göra en tillförlitlig bedömning av dess prestanda.

Handgräsklipparen AL-KO Gudenaa GU 400 används för första gången på Kransmossens IP, med gott resultat.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-11-07