Svenska Krocketförbundets årsmöte

Nästa år kommer en nationell krocketdag att samordnas. Bra om vi alla lär oss att vifta med flaggan.

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen

För en stund sedan laddade jag ner protokollet från Svenska Krocketförbundets årsmöte. Det hölls onsdagen den 26 augusti mellan 20:00 och 22:00. På grund av pandemin och risken för smittspridning sammanträdde deltagarna online. Tydligen använde de webbkamera.

Jämfört med hur det har brukat se ut på senare år var förbundsmötet ovanligt välbesökt. Den här gången deltog femton personer, vilka representerade nio klubbar. Träffar på internet kanske kan bli en framtida lösning för att attrahera ombud. Mötet hålls vanligtvis i Eskilstuna, i samband med SM i golfkrocket och association croquet. Utmärkt, men det är ju inte alltid spelare med fokus på disciplinen svensk krocket är på plats där.

Förbundsordförande Joi Elebo ledde mötet och föredrog tillsammans med deltagarna verksamhetsberättelsen. EM i golfkrocket nämndes. Sverige representerades av Joakim Norbäck, Archibald Zimonyi och Eje Elebo. Den förstnämnde gick vidare till slutspel, den sistnämnde vann ”the Plate”.

I VM i golfkrocket gick Joi Elebo vidare till slutspel, men slogs ut av Stephen Mulliner i sextondelsfinalen. Sverige deltog i VM i lag på Nya Zeeland, också det i grenen golfkrocket. Turneringen var för åtta lag, i den högsta divisionen. Eftersom Sverige kom sist flyttades laget ner till division två.

Hur det gick i de sex SM-tävlingarna framgår av dokumentationen på Svenska Krocketförbundets hemsida. I verksamhetsberättelsen noteras det växande intresset för krocket i landets västra delar. De nya klubbarna Win & Tonic CC, Poseidon CC och Haverdals CC är aktiva och snabbt växande. Även Borås Krocketsällskaps nystart hör till den positiva bilden.

Arrangerandet av tävlingar är en viktig födkrok

I förbundsmötets framåtsyftande del tilldelades Daniel Larsson och Anders Moldin uppgiften att samordna en nationell krocketdag 2021. Dessutom har styrelsen planer på att arrangera domarkurser, för internationell certifiering. Till detta ska kopplas en förenklad kurs, för ”nationellt bruk”.

På mötet anmälde Borås Krocketsällskaps representant intresse för att översätta golfkrocketreglerna till svenska. Det arbetet påbörjades lokalt för flera år sedan, men skulle nu kunna ske under nationell övervakning. Flera på mötet sa sig i alla fall vara villiga att bidra med korrekturläsning. Som vintersyssla föreslog mötesdeltagarna utformandet av en tävlingskalender. Detta för att underlätta planeringen inför kommande år. Det uttrycktes också en önskan om att fler klubbar bör engagera sig i anordnandet av SM-tävlingar.

Enligt revisionsberättelsen är arrangerandet av tävlingar den näst mest inkomstbringande födkroken, efter föreningarnas årsavgifter. Elva klubbar betalar 500 kronor vardera, vilket ger 5.500 kronor. Förtjänsterna från turneringarna inbringade uppemot hälften så mycket: 2363,50 kronor.

En tung utgift för Svenska Krocketförbundet är kostnaden för hemsidan. Domänen kostar nästan exakt lika mycket som SM-tävlingarna inbringar: 2.330,14 kronor. Än dyrare är årsavgiften till World Croquet Federation, en summa på 2.800 kronor.

Tydligt är att kassören Mikael Agebjörn gör ett bra jobb. Efter årets överskott på 4.783,06 kronor har förbundet 31.932,89 kronor i kapitalbehållning. Han behåller i likhet med ordföranden sin post i styrelsen, liksom Anders Moldin och Anders Holmqvist. Till övriga ledamöter på två år valdes Joakim Norbäck, Ulf Söderberg och Archibald Zimonyi.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-09-06