Träningstips á la John Solomon

Bilden pryder John Solomons bok ”Croquet” från 1966. Det är ett standardverk för utövare av association croquet.

Övning är väl så roligt som matchspel

Som pojke hade inte John Solomon (1931-2014) någon klar uppfattning om hur det gick till att spela krocket. Men han gillade att slå på kloten med en klubba. Ibland nöjde han sig med ett av dem. Han la upp klotet på baulk-line vid första bågen, försökte gå igenom den, och sedan nästa, och så vidare.

Denna träningsmetod praktiserade han även i vuxen ålder, åtminstone då och då. I krocket spelar det ju ingen roll hur många slag en spelare använder för att vinna en match, men under träning kan räkningen av dem ge en indikation på hur skicklig man är. Enligt John Solomon ska en spelare vara nöjd med sig själv om hen behöver 30 slag eller mindre för att gå runt banan med ett klot, det vill säga att göra tolv bågpassager och som avslutning träffa pinnen.

Han berättar om olika sätt att träna i sin bok ”Croquet” (1966). Tipsen i kapitlet ”Practice whithout tears” riktar sig uteslutande till utövare av association croquet, men det ovannämnda kan säkert även en golfkrocketspelare ha nytta av att testa.

En annan enkel och rolig övning är att placera två klot i hörnet bakom båge ett, det ena en halv meter framför det andra, i riktning mot pinnen. Uppgiften är att rusha det framförvarande klotet mot pinnen, men endast 30-60 centimeter åt gången. Den som slår för hårt riskerar att tappa kontrollen. Om man lyckas träffa pinnen med det framförvarande klotet med mindre än 15 slag ska man vara nöjd.

John Solomon har rätt i att träning är en nödvändig men ofta tråkig aktivitet i de flesta sporter. Dessbättre hör krocket till undantagen. Han menar att det kan vara väl så roligt att öva på egen hand som att spela matcher.

Viktigt vara avslappnad och känna sig bekväm

För att träna rusher och splitshots kan det vara lämpligt att lägga fyra klot runt pinnen. De bör placeras cirka fyra meter från den, i söder, väster, norr och öster. Med ett femte klot rushar man sedan ett av kloten mot pinnen, för att så pegga ut det med ett split-shot.

Syftet med det sistnämnda är att klotet ska hamna i ett bra läge bakom något av de tre återstående kloten, för att även det ska kunna föras mot pinnen med en rush och därefter peggas ut med ett split-shot. Därefter upprepas processen på samma sätt med de två återstående kloten.

För att öva upp sin förmåga att träffa klot lade John Solomon ibland upp kloten på sidlinjen, på banans mitt. Därifrån försökte han träffa pinnen. Sedan fortsatte han från andra sidan. Låt säga att man gör 20-24 försök, Då ska det visa sig att utfallet blir ungefär detsamma från gång till gång. Det var i alla fall John Solomons erfarenhet.

När det gäller utförandet av själva slaget poängterar han vikten av att vara avslappnad och känna sig bekväm. Av betydelse är att man koncentrerar sig på varje slag som om det vore match. Alltså är det inte bara att slå. Man startar som vanligt sina förberedelser ett par meter bakom det klot man ska slå, för att få en idé om vilken vinkel som gäller mot det tänkta målet.

Utöver att räkna hur många träffar man får, rekommenderar han att man håller koll på hur många av kloten som kommer i närheten av pinnen. Detta berättar hur många klot som skulle kunna ha träffats om ett klot tagit pinnens plats. Klot har som bekant större volym än pinnar.

Att sätta tre klot i spel med ett slag

Ett självklart mål då association croquet spelas är att få igång ett fyraklots-break. Därför är det ju bra att träna på det, lämpligen genom att lägga upp kloten så att det bara är att börja. Då detta tränas är det av vikt att alltid placera tillbaka kloten vid miss, samt analysera vad som blev fel och sedan försöka på nytt. Annars riskerar viktiga lärdomar att gå förlorade.

Då ett break kommit igång ska det alltid ligga en ”pioneer” vid nästkommande bågen. Detta klot bör vara väl placerat för en roquering, för att genomgången vid bågen ska bli så enkel som möjligt efter croquering. Det händer dock att misstag görs, trots att det rör sig om okomplicerade slag. För att minimera risken för simpla missar förordar därför John Solomon att man övar mycket på närspelet runt bågarna.

När tillräckligt stor skicklighet förvärvats kan det vara dags att börja öva på tvåklots-break. , något som John Solomon betraktar som en av de finaste övningarna. Under 20 minuter hinner man använda hela repertoaren, det vill säga merparten av de slag som hör till spelet. Svårighetsgraden är hög, även för John Solomon själv. Han brukade lyckas med att ta sig runt banan med två klot endast ett fåtal gånger under en säsong.

Ett bra alternativ vid träning är treklots-break, något som den nuvarande världsmästaren Reg Bamford lär öva på regelbundet. Det säger sig självt att det är lättare än tvåklots-break, men svårare än fyraklots-break

Avslutningsvis går John Solomon igenom hur man kan öva på så kallade ”canons”. Det är slag som görs när tre av kloten är i kontakt med varandra. Det är mycket användbart från något av de fyra hörnen. Kloten befinner sig då i periferin och målet är att placera samtliga i goda positioner med ett enda slag. I boken finns det illustrationer som gör alltsammans begripligt, än bättre lär man sig troligen genom att titta på en välgjord och klargörande video.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-07-28