Hur krocket bör lanseras

Spelare i Dunston Croquet Club poserar för att illustrera att krocket är en sport där social distansering faller sig naturligt.

Väl påläst inför intervju i lokalradion

När jag gick på gymnasiet fick jag ett tips av en äldre kamrat. Det gällde hur öppna frågor i SO-ämnen skulle besvaras vid tentamen. Tricket var att planera ett intelligent och uttömmande svar långt innan det var dags för kunskapstestet. Sedan krävdes det förstås en del trixande för att få svaret att passa ihop med frågan.

Det var ungefär på det viset som Adrian Morris förberedde sig inför en radiointervju. Han är aktiv i Kenilworth TSCC och berättar om saken i Croquet Gazette (2020/386). Han hade skickat en bild till redaktionen – liknande den ovan – och skrivit att krocket är en sport som lämpar väl i Corona-tider. Fotot ska illustrera social distans och det var ett ämne som intresserade reportrarna på kanalen.

Sedan Adrian Morris tackat ja till inbjudan blev han plötsligt nervös. Han var angelägen om att marknadsföra och väcka intresse för krocketsporten, men visste inte riktigt vad som borde sägas. Han hade inga höga förväntningar på att journalisterna skulle ställa relevanta frågor, så någon hjälp från det hållet räknade han inte med.

Hans strategi blev att öva in en mängd fakta, för att vrida saker och ting rätt ifall ämnet skulle glida honom ur händerna. Han samlade statistik över toppspelarnas prestationer, vilka som vunnit VM på senare år, samt vilka utövare som är att räkna med på nationell nivå.

Eftersom han skulle bli intervjuad i lokalradion la han sig vinn om att ha alla viktiga data om den lokala klubben till hands. Av betydelse var att förmedla till lyssnarna hur de skulle bära sig åt för att komma i kontakt med klubben, för att få mer detaljerad information.

Två nyfikna hörde av sig redan nästa dag

Adrian Morris övade också mycket på att kunna presentera golfkrocket och association croquet på ett bra sätt. Hans ambition var att vara tydlig men också kortfattad. Av vikt var att poängtera att båda disciplinerna är mycket seriösa, men att det är helt okej att betrakta dem som sociala nöjen. Båda nivåerna ryms inom krocketsporten och kan praktiseras parallellt.

Genom att beskriva hur dyr utrustningen är, särskilt på grund av klubbornas kvalitet, ville han få fram att krocket är en tävlingssport på hög internationell nivå. En annan viktig sak var att poängtera att spelet kan utövas av både kvinnor och män, samt av både unga och gamla. I England finns ett väl utvecklat handkapp-system, som gör det möjligt att tävla på jämbördig nivå, oavsett utvecklingsnivå. Det tyckte också Adrian Morris förtjänade att nämnas.

Han visste också att han troligen skulle bli tvungen att kommentera två saker som är spridda bland brittisk allmänhet. Varför skrev Lewis Carroll om krocket i ”Alice i Underlandet”. Jo, sporten var så etablerad och spridd på 1860-talet att han helt enkelt var tvungen att nämna den i sin bok, på ett eller annat sätt.

Och hur ville Adrian Morris kommentera det faktum att krocket förbjöds i Boston på 1890-talet, då sporten förknippades med alkoholförtäring och skörlevnad? Nja, det kan hända vilken sport som helst att den råkar i vanrykte, tillfälligtvis.

Helt nöjd med intervjun blev inte Adrian Morris, han gavs inte tillfälle att säga allt det han hade planerat. Förberedelserna hade dock gjort honom tryggare i sin roll. Och redan nästa dag fick hans klubb förfrågningar från två nyfikna, potentiella medlemmar.

Hur marknadsföringen kan tillämpas i Sverige

Då det finns ett ökat intresse från mediernas sida även i Sverige, kan det vara värt att fundera över vad som bör kommuniceras om krocket vid eventuella intervjuer. Sannolikt går det att dra lärdom av Adrian Morris strategiska tänkande. Merparten av idéerna i hans upplägg går att tillämpa också här.

Bra är att kunna ge en kortfattad beskrivning av särskilt golfkrocket (som rekommendation) och svensk krocket (som igenkänning). Det förstnämnda är den snabbast växande disciplinen i världen, den sistnämnda är den som mest liknar trädgårdskrocket. Att beskriva utrustningens värde och vikt kan nog vara lämpligt, i syfte att stärka sportens status.

När det gäller det historiska förtjänar det att nämnas att Svenska Krocketförbundet bildades redan 1985, samt att det arrangerats Svenska mästerskap allt sedan dess, årligen. Brittisk krocket fördes in i programmet 1999, med ett SM i association croquet och den första SM-tävlingen i golfkrocket anordnades 2006.

År 2003 deltog en svensk första gången i en internationell tävling. Jan-Åke Lundberg spelade association croquet för Sverige på Jersey. Att Simon Carlsson blev europamästare 2010 förtjänar att nämnas, liksom Jonathan Andersson två silverplatser, 2009 och 2014. Med tanke på att endast 17 klubbar är medlemmar i SKF imponerar meriter av detta slag. Bristen på kvantitet kompenseras väl av kvalitet. I år deltog exempelvis Sverige i lag-VM i högsta serien.

Men hur många klubbar i Sverige bedriver regelbunden träning? Vilka föreningar är det som arbetar aktivt för att öka sitt medlemsantal? På denna punkt råder det vissa oklarheter, varför det är svårare att beskriva den lokala och regionala situationen, än den nationella.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-07-19