Svenska Krocketförbundets grundare

Ett porträtt av Fred Sandström, hämtat från Svenska Krocketförbundets gedigna fotoarkiv.

En ordförande som tänker fritt och stort

Det var Fred Sandström som tog initiativet till bildandet av Svenska Krocketförbundet, vilket skedde 1985. Samma år intervjuas han i Expressen, närmare bestämt den 17 juli. Han kallar krocket för ”den gröna mattans schack” och värdesätter möjligheten att utöva sporten i friska luften.

Intervjun görs i Högantorp där Fred Sandström har ett sommarhus. I dess närhet, på en äng, finns ”fyra välansade” banor. Där tränar han ett par timmar om dagen. Ansvaret för skötseln av gräsytorna har Högantorp Krocketklubb, där han är medlem. Föreningen tycks ha varit livaktig och driftig. Man tillverkade egna klubbor och gjöt klot själva.

Det verkar som om Fred Sandström var en man som tänkte fritt och stort. Han skickade brev till kungahuset med en inbjudan om att delta i krocketspel; han kontaktade före detta statsministern Tage Erlander med samma uppmaning. Den senare hade ett gott renommé som spelare, men saknade tyvärr ork att utöva sporten då han fick frågan:

”Jag har varit en något så när hygglig spelare i min ungdom och även under Harpsundstiden. Men nu är den tiden för länge sedan förbi. Min träffsäkerhet och förmåga till taktiska beräkningar är så obetydliga att även små barn kan klå mig.”

Att Fred Sandström marknadsförde krocket såpass hårt hade nog att göra med hans åsikt att sporten låg i tiden. ”Enda problemet är att folk inte vet hur man spelar”, sa han. Det där känner moderna utövare av disciplinen svensk krocket igen. Reglerna är ganska komplexa och både tekniken och taktiken ligger på nästan samma nivå som inom association croquet.

Spelade fältkrocket i Boulognerskogen

Av någon anledning har jag tillgång till fyra A4-sidor där Fred Sandström skissartat och till synes hastigt tecknar ner ett antal viktiga data om sitt liv. Möjligen hade han tänkt sig att anteckningarna skulle ha legat till grund för en biografi.

Vi får veta att han föddes i Gävle den 30 januari 1918. Under sin barndom lär han ha kallats ”Strömsbros fasa”, något som han med glädje levde upp. Speciellt då han beskyddade sin lillebror som var utsatt för mobbing. Han låg bakom en mur med ett stort antal stenar till hands. När broderns förföljare närmade sig reste han sig upp och bombarderade dem, vilket ledde till att mobbingen upphörde.

Som sexåring kom Fred Sandström i kontakt med krocket för första gången. Han fick följa med sin morbror till Boulognerskogen. Där spelades något som liknar den fältkrocket som utövas i Kalmar. Man använde korta klubbor och träklot. Tekniken byggde på enhandsfattning. Senare införskaffade hans pappa utrustning för trädgårdskrocket, som kom till flitig användning.

Vid åtta års ålder flyttade familjen till Stockholm, till Kungsholmen. Intresset för andra sporter väcktes, krocketen föll i glömska. Fred Sandström ägnade sig i första hand åt friidrott, särskilt sprintlöpning, längdhopp och kast med liten boll. I början av tonåren låg fokus på lagidrotter: fotboll, ishockey och bandy.

År 1949 flyttade han till Västervik, där ett magsår fick honom att ändra livsinriktning något. Han började med bildkonst, med oljemålning. Han hade en utställning 1949 och året efter var han tillbaka i Stockholm. Han startade då Västberga Bridgesällskap.

Krocketens Mecka i Sverige

Drygt 25 år senare, det vill säga 1976, läste han i Aftonbladet att det spelades krocket i Humlegården. Han plockade genast fram sin träklubba från 1926 och begav sig dit: ”Det var inte svårt att hitta krocketpelarna med det härliga klapp klapp-ljudet.” Eftersom det vid tillfället saknades en spelare var det bara att hoppa in. Så gick det till när han lärde känna regelmakarna Ingmar Tönnby och Göran Pagels-Fick.

En annan viktig händelse för både Fred Sandström och krocketutvecklingen i Sverige var när han 1978 byggde sitt sommarställe i Högantorp. Det visade sig nämligen att Harald Wissén, hans arrendator, var intresserad av krocket. Med dennes tillåtelse anlades krocketbanor på marken.

Vid denna tidpunkt drev Fred Sandström en bensinstation i Södertälje, till vilken han köpt in en traktor. Den kom att få stor betydelse i arbetet med anläggningen. Från tre banor 1981 växte den till sex banor 1985, då för övrigt SM arrangerades där. Årtalen är intressanta, för det var 1981 som Högantorp Krocketklubb startades och 1985 som Svenska Krocketförbundet bildades, båda med Fred Sandström som initiativtagare.

När Förbundet grundades var han 67 år gammal, och han satt kvar som ordförande ända fram till 1994. Ingen annan av de sju personer som innehaft posten sedan dess har suttit lika länge. Det var under hans tid vid rodret som krocket etablerade sig som modern tävlingsform i vårt land.

Men han var också en stolt ledare för och medlem i Högantorp Krocketklubb. Under den tid han var ordförande i Förbundet lyckades hans förening vinna hela åtta SM-titlar. År 1987 tog man hem storslam, vilket fick honom att utbrista: ”Från och med i år är Högantorp i Södertälje krocketens Mecka i Sverige!”

Vid SM 1987 tog Högantorp Krocketklubb hem storslam. Främre raden (från vänster): Jan Insulander, Ingmar Tönnby, Tord Jonsson, Thomas Bengtsson, Fred Sandström, Jan Östlund och Harald Wissén. Bakre raden: Jan Idh, Lena Magnusson, Göran Bengtsson, Jean Idh, Christer Toorell, Folke Engström, Mats Thilén och Lotta Thilén. FOTO: Länstidningen / Södertälje.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-06-25