Folkhälsomyndigheten förordar krocket

Krocket i sommar?

Kommer du att börja spela krocket nu? Folkhälsomyndigheten tipsade ju igår om att det kunde vara en bra grej att göra tillsammans utomhus. /Sanna och Simon

Slået op af P4 Jönköping Sveriges Radio i Onsdag den 27. maj 2020
Enligt journalisterna på P4 Jönköping kommer krocket att bli ”sommarens stora grej”.

Radion intervjuade Joi Elebo

Som alla vet vid det här laget rekommenderar Folkhälsomyndigheten krocket som en lämplig aktivitet i Corona-tider. Tydligen blev Aftonbladet först med att rapportera om denna nyhet. Notera att det inte var stadsepidemiologen Anders Tegnell som förordade krocket, utan istället hans chef, generaldirektör Johan Carlsson. Han uttryckte sig på följande vis:

”Risken för smittspridning utomhus är påtagligt mycket lägre än inomhus. Det går därför till exempel att spela boule, krocket, ha picknick och promenera, träffa barn och barnbarn förutsatt att man håller ett rimligt avstånd och i första hand gör det utomhus.”

Efter presskonferensen tisdagen den 26 maj hakade andra medier på. Redan dagen därpå intervjuades Joi Elebo, Svenska krocketförbundets ordförande, av Thomas Nordegren och Louise Epstein i Radions P1 (20:40 – 28:20). Fokus låg på disciplinen svensk krocket.

Den första frågan var hur det skulle kunna vara möjligt att stävja det kaos som ofta uppstår på banan. Joi Elebo upplyste om att första steget borde vara att leta upp en lämplig regelbok. Det var för övrigt på det viset som han för egen del hittade fram till SKF.

Sedan löper samtalet vidare, med kommentarer om bortslagningar, förflyttningsteknik och pinning. Joi Elebo lyckades lämna nyttig och vederhäftig information på den korta tid som stod honom till buds.

TV4 besökte Sphaera Croquet

Knappt hade Joi Elebo hunnit intervjuas i Sveriges Radio P1 förrän Radio P4 Jönköping besökte honom, i Anderstorp där han bor. I ett kort inslag på drygt en och en halvminut ges han möjlighet att berätta om krocketens lämplighet i Corona-tider.

Helgen samma vecka besökte TV4:s Nyhetsmorgon Göran Norberg i Haninge, där han driver klubben Sphaera Croquet. Det var en livesändning, med en tidsram som till och med gav utrymme för coachning i tekniska frågor, åtminstone vad gäller slagteknik.

Att intresset låg på disciplinen svensk krocket är förklarligt, för det är den spelform som mest liknar den trädgårdskrocket som de flesta ägnar sig åt. Det skulle ju inte varit lika relevant att utgå från golfkrocket, eftersom endast en minoritet vet vad det är för något.

Därför lades en del tid på att prata om kronan, eller ”krysset” och ”kyrkan” som den kan heta i folkmun. Inte konstigt, för det är ju banans viktigaste och svåraste passage. Sedan kronan passerades blev det läge för en roquering, samt instruktioner om hur den croquering skulle kunna gå till.

Solen sken och gav reportaget en trevlig atmosfär av skir sommar. De släta banorna lockade med sin grönhet och Göran Norberg visade sig vara en skicklig instruktör. Med kort och koncist språkbruk anpassade han svårighetsgraden i sin instruktioner efter elevens kunskapsnivå.

Ingen tillströmning till Förbundet

Nu har det gått drygt en månad sedan nyheten om krocketens förträfflighet börjat spridas. Vad detta kan betyda för sporten är det inte möjligt att avgöra på ett såpass tidigt stadium. Det visar sig först på sikt.

Dessutom är frågan hur något sådant skulle kunna mätas? Men låt säga att Jan-Åke Lundberg fått ovanligt många beställningar på krocketutrustningar i juni: det skulle kunna ses som en indikation på att Folkhälsomyndighetens rekommendation fått verkan.

En ökad aktivitet på Svenska Krocketförbundets hemsida kunde också säga en del. Några nya klubbar verkar dock inte ha blivit medlemmar sedan 26 maj. Under perioden har helt viss fem personer registrerat på webbplatsen, men fyra av dessa är sedan länge medlemmar i Borås Krocketsällskap.

Återstår så Peter Holgersson i Karlskrona. Han anmälde sig lördagen 6 juni. Därmed skulle han alltså rent teoretiskt ha kunnat påverkats i sitt beslut av Folkhälsomyndighetens rekommendation.

Frågan är om det ger särskilt mycket att ta reda på hans bevekelsegrunder. Slutsatsen måste ändå bli att det troligen inte skapats någon hype kring krocket den senaste månaden. Den är i alla fall inte synlig från de organiserade spelarnas horisont.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-06-24