Hur SM-titlarna ska värderas

När allmänheten spelar krocket blir det ofta olika varianter av svensk krocket, den mest kända spelformen.

Sedan 1985 har 57 mästare korats

Under sommaren kommer tre svenska singelmästerskap att arrangeras, i tre olika discipliner. Även om alla hamnar under familjebegreppet krocket, så skiljer de sig ganska mycket åt.

De ställer olika krav på utövaren. Därför har det sitt intresse att försöka värdera de olika krockerformerna inbördes, även om det är en omöjlighet.

Internationellt sett är association croquet den äldsta tävlingsformen, men de första svenska mästerskapen i grenen arrangerades först 2000. Sedan dröjde det till 2003 innan tävlingen anordnades nästa gång, följt av ytterligare ett års avbrott.

Under perioden 2005-2010 genomfördes dock tävlingen varje år. Också från 2015 har en kontinuitet infunnit sig. Sedan tävlingen introducerades för 19 år sedan har sammanlagt 13 mästerskap fullföljts.

Golfkrocket är den senast tillkomna grenen. Den introducerades i SM-programmet 2006 och har funnits med hela tiden, utom 2011-2013. Tävlingen har alltså genomförts vid tio tillfällen. Mästare i svensk krocket har korats 34 gånger, varje år ända sedan 1985. Det gör disciplinen till den mest anrika.

Spelnivån är högst inom golfkrocket

Association croquet är tveklöst den mest krävande krocketvarianten, både tekniskt och taktiskt. Därför ska givetvis den som vinner SM-titeln respekteras stort. Den som vill hävda sig måste behärska en ganska stor mängd slag, samt vara väl orienterad i kvalificerade teoretiska spörsmål.

Vad som drar ner AC-vinstens status något är att disciplinen sällan lockar särskilt många deltagare. Förra året deltog sex spelare i tävlingen, medan SM i golfkrocket lockade 17. Ungefär lika många hade anmält sig till SM i svensk krocket.

Hur pass stor konkurrensen är vid olika tävlingar bör förstås vara en viktig faktor då deras rang ska värderas. I så fall väger troligen vinsten i ett golfkrocket-SM tyngst, även om den som vinner titeln i association croquet bör betraktas som en större konstnär.

Golfkrocket är en ganska primitiv disciplin, inte särskilt krävande varken tekniskt eller taktiskt. Men eftersom ganska många spelare på olika håll i Sverige ägnar den ett seriöst idrottsligt intresse, så har spelnivån hamnat mycket högt, även vid internationella jämförelser.

En svensk spelare vann EM i golfkrocket 2010. En annan var i final både 2009 och 2014. Tidigare i år deltog det svenska landslaget i VM för lag i golfkrocket, i den högsta divisionen ska poängteras.

Svensk krocket är mest slumpartad

Medan både association croquet och golfkrocket är ett man mot man-spel, utmärker sig svensk krocket med att fyra personer deltar i varje parti. Samtidigt som det skapar en unik dynamik på banan, inte minst psykologiskt, gör det utfallet av en match förhållandevis slumpartad.

Någon kan dra stor fördel av ett enkelt misstag som en motståndare gör. En onödig chanstagning eller en överraskande försumlighet kan gynna andra spelare, vilket ofta blir såpass avgörande att matchen snabbt tar slut.

Krocket liknar alla andra sporter på det viset att den som vunnit en tävling inte alltid gjort det på egna meriter, så att säga. Det händer att segern tagits på grund av de oavsiktliga fel som motståndaren begått. Sådana faktorer är av särskild betydelse inom svensk krocket.

I ett parti brukar det dessutom vara så att två spelare betraktar sig som huvudmotståndare, varför de tenderar att gå särskilt hårt åt varandra. Det kan öppna upp spelet och skapa möjligheter för lägre rankade deltagare.

På senare år verkar det som om en specialisering skett. Olika klubbar lägger tonvikten på olika discipliner, vilket avspeglas i resultatlistorna. Det är inte självklart att de som brukar delta i SM i svensk krocket även anmäler sig till SM i brittiska discipliner, eller tvärtom.


NOT: SM i svensk krocket arrangeras i Frödinge 15 augusti. SM i golfkrocket anordnas 21-23 augusti i Eskilstuna. SM i association croquet genomförs 24-25 augusti i Eskilstuna.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-05-31