Vitklädda spelare hävdar sig bäst

Henrik Bodin är en prisbelönt stilikon, aktiv i Karlstad CC. Han visar framfötterna i konsten att ge den vita klädkoden en anslående elegans.

Toppspelarna har anammat vit klädkod

Borås Krocketsällskap har arrangerat nationella tävlingar på Kransmossens IP sedan 2017. Än så länge är det enbart vitklädda spelare som vunnit dem.

Egentligen är det precis som det ska vara. Vid större internationella pristävlingar förväntas spelarna hålla sig till vit klädkod, samt klä sig med finess i största allmänhet. Så varför inte göra det även på lägre nivåer?

Enligt den etikett som the Croquet Association förordar bör spelare ”klä sig ordentligt”. Av hänsyn till banans sårbarhet är det av stor vikt att använda platta skor. Men spelarna uppmanas också att bära ”vita eller ljusa kläder”. Det är av särskild betydelse i samband med tävling, från lokal nivå och uppåt.

Antagligen är det sådana seder som toppskiktet i vårt land anpassat sig efter. Svenska krocketspelare har ju deltagit i internationellt spel sedan 2003, så det rör sig om många års tillvänjning. Den som aspirerar på att vinna en SM-tävling har troligen beredskap för att representera Sverige i EM eller VM, varför personen i fråga ser det som en god övning att klä sig i vitt också i nationella sammanhang.

När de bästa spelarna anammat vanan att klä sig i vitt, så tar de näst bästa efter, och så vidare. Klädvalet blir ett viktigt steg i den process som leder till att man etablerar sig i toppen. De spelare som vunnit nationella tävlingar i Borås har det gemensamt att de ser seriöst på alla sidor av spelet, inte minst rutinerna kring ekiperingen.

Hela 61 procent röstade för vita kläder

I en intervju i Borås Tidning (24/5 2020) hävdar Joi Elebo, Svenska Krocketförbundets ordförande, att ”traditionellt ska man vara propert klädd i vitt”. Men han erkänner att det ”är lite omtvistat”. Alla ansluter sig alltså inte till resonemanget ovan.

Två synsätt står mot varandra och kan formuleras på följande vis:

1) Medan en sport som tennis resignerat inför tidsandan, lutar sig krocketen mot anorna. Krocket är en liten sport. Därför behöver den ett charmerande särmärke som ger den status. Genom en så enkel sak som att spela i vitt skänker utövaren sporten en oavvislig elegans, något som stärker dess ställning. Om alla klär sig i vitt ökar dessutom gemenskapen och stärker spelarnas identitet. Vit klädkod ger krocketsporten den nimbus som sporten förtjänar!

2) Kravet på att klä sig i vitt är konservativt och omodernt. Var och en bör få välja kläder och färg på dessa efter eget kynne. Om vit klädkod tillämpas allt för strängt kommer det att skrämma bort personer som annars kunde tänkt sig att utöva sporten. Krocket behöver inte suggestionen av yttre ting för att väcka intresse. Spelet självt är tillräckligt intrikat och lockande för att hävda sig. Vit klädkod riskerar att förlöjliga krocketsporten och hämma dess potential som självklart folknöje!

För några år sedan användes de två synsätten i en enkät. Undersökningen genomfördes på Borås Krocketsällskaps Facebook-sida. Vem som helst kunde rösta på ett av alternativen. Hela 61 procent av dem som deltog röstade för den vita klädkodens förtjänster.

Gandalf blev bättre trollkarl som vit

Personligen har jag inga problem med att spela i vita kläder. Men de jag lyckats få tag på är ganska tunna, varför de lämpar sig dåligt för mars- och aprilväder. Senare under säsongen passar de utmärkt.

Det finns en poäng med att använda speciella kläder i samband med idrottsutövning. Och eftersom det en gång för alla råkar vara vitt som gäller inom krocketen, så får det väl vara på det viset. Dessutom har jag fått många positiva kommentarer från publik, det vill säga personer som råkat passera förbi banan.

Tydligen upplever många att det finns unika skönhetsvärden i att se vitklädda människor, mot fonden av en grön, välklippt gräsmatta. Sådana åsikter har även förmedlats till mig då tidningar uppmärksammat krocket och publicerat foton på väl ekiperade spelare. Läsarna tycker att klädkoden gör att krocketen får en artegen nimbus.

Tro nu bara inte att det är tillräckligt att klä sig i vitt för att bli en vinnare. Mycket talar dock för att det är ett nödvändigt beslut att ta för den som vill hävda sig. Att välja rätt kläder är den där sista och avgörande detaljen som krävs för att en spelare ska kunna utveckla sin fulla potential: ”dressed for success…”.

Gandalf hävdade sig förvisso mycket väl som trollkarl även då han var grå. Men sedan han blivit ”den vite” steg han raskt i graderna. Han blev sin ordens överhuvud, ledare för ringens brödraskap och dessutom befälhavare över styrkorna i väst.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-05-28