Kort introduktion till golfkrocket

Instruktionsfilmen har producerats av Toronto Croquet Club. Föreningen har sitt säte i New South Wales, i Australien.

Sammanfattning av hur golfkrocket utövas

UTRUSTNING
Golfkrocket spelas med den typ av krocketutrustning som används i England. Den skiljer sig en hel del från utrustningen för Svensk krocket. Bågarna är smalare och tyngre, kloten större och med räfflad yta. Klubborna har längre skaft och väger mer. Planen är också uppsatt annorlunda.

Ett typiskt krocketset innehåller en mittpinne, sex bågar, fyra klubbor och fyra klot. Dessutom hörnflaggor och andra markeringsdetaljer. Det är för övrigt samma utrustning som används i bägge typerna av engelsk krocket: golfkrocket och association croquet.

SPELPLAN
De sex bågarna placeras i ett symmetriskt mönster runt pinnen, vilken står i mitten av planen. En fullstor plan mäter 28 gånger 35 yard (25,6 gånger 32,0 meter). Om gräset inte är perfekt är det lämpligt att spela på en mindre yta. Man skalar då ner planen men behåller samma proportioner (fyra enheter på bredden och fem enheter på längden).

KLOTENS FÄRGER
Golfkrocket spelas alltid med fyra klot. Antingen spelar man dubbel och har varsitt klot eller också spelar man singel och har då två klot var. Reglerna är desamma vare sig man spelar singel eller dubbel. 

Klotens färger är blått, rött, svart och gult. De två mörkare kloten (blått och svart) spelar mot de två ljusare (rött och gult). Färgmarkeringar finns på pinnen i banans mittpunkt och flaggorna vid banans hörn går också i färg med turordningen.

Blått klot börjar alltid, därefter rött, svart och gult. Sedan är det blått klots tur igen och så vidare, tills matchen är slut. Avsteg från turordningen görs aldrig.

SPELSTART
Inför ett parti lottar man om färgerna med hjälp av ett mynt. Det lag som vinner slantsinglingen får alltid spela med det blåa och det svarta klotet, medan motståndarna således får spela med det röda och det gula. Som nämnts inleder blått klot. Vid dubbel bestämmer paren själva inbördes vilka färger respektive spelare skall använda.

När kloten spelas ut första rundan så skall de placeras högst en yard (0,9144 meter) från det hörn där fjärde bågen befinner sig (markerat med gul flagga). Samtliga fyra öppningsslag görs från denna position.

Varje speltur består av endast ett slag: inget extra slag ges när en båge passeras eller då ett annat klot träffas. Det är tillåtet att avstå från slag.

Spelarna slår mot båge ett (markerad med blått) och försöker hitta så bra lägen som möjligt för att kunna passera den i nästa speltur, före motståndaren. Det lag som lyckas får den första poängen.

Därefter slås kloten från den position de ligger mot båge två. Det är inte tillåtet att ändra klotens placering inför slag. All förflyttning sker med godkända slag, där klubbhuvudet riktas mot och träffar kloten.

Turordningen är given, genom färgernas ordning på mittpinnen. Alla spelare måste röra sig mot samma båge.

MÅLSÄTTNING
Spelet går ut på att passera bågar och alla spelare konkurrerar om samma aktiva båge. Varje båge är värd en poäng. Vanligtvis spelar man till bäst av 13 (först till 7). För att vinna ett parti krävs alltså 7 poäng.

Det skulle kunna hända att matchen är avgjord redan efter att lagen spelat om sju bågar. Den ena spelaren har i så fall vunnit med 7-0. Andra ytterligheten är att det står 6-6 efter två varv runt banan. Då spelas båge tre ytterligare en gång, men nu som den trettonde och avgörande bågen. Den ska passeras från norr.

Men man kan också spela längre eller kortare partier. Det går till så att man på förhand bestämmer det antal poäng man vill spela om. En ganska vanlig variant är att spela till bäst av 19 (först till 10). I tävlingar med många deltagare kan det vara intressant att korta ner matcherna, som ett alternativ till tidsbegränsade partier.

Sammanfattningsvis ska sägas att samtliga klot spelas alltid i turordning mot samma båge. Poäng ges till den spelare eller det lag vars klot först passerar bågen. Varje gång en spelare gör en korrekt passage markeras detta på bågen med en klämma (en klädnypa fungerar utmärkt).

Endast ett av de fyra kloten skall alltså passera varje enskild båge. När så skett koncentrerar sig spelarna på att försöka gå igenom den båge som står näst i tur, och så vidare.

SPELTUR
När det är en spelares tur att spela förväntas denne slå ett slag. Men det är också tillåtet att passa, att låta klotet ligga där det ligger. 

Man kan aldrig få några extra slag. En speltur består alltid bara av ett enda slag. Om man träffar ett annat klot eller går igenom en båge så får man inte någon bonus för det.

Även om man inte får extra slag efter att ha träffat andra klot, så kan det ändå vara en bra taktik att slå undan ett motståndarklot från ett bra läge eller krocka sitt medspelarklot till en gynnsam position.

KORREKT BÅGPASSAGE
För att en poäng ska vara vunnen måste ett klot ha passerat en båge korrekt och fullständigt. Bågen ska ha passerats av ett klot som gått in från rätt håll i bågen och sedan rullat ut på andra sidan av den. För att anses som passerad får ingen del av klotet sticka ut på den sida av bågen som klotet gick in i bågen ifrån. 

I tveksamma fall går det bra att avgöra om så skett genom att föra ett gummiband mot bågens ben.

FÖDRÖJD BÅGPASSAGE
Om inte hela klotet passerat bågen, kan spelaren fullfölja passagen i nästa spelomgång. Innan dess kan dock det ha hänt att eventuell dubbelpartner eller singelmotståndare har slagit igenom det. Genomgången räknas som giltig också om medspelaren eller motståndarna krockar igenom klotet.

Det är alltså inte nödvändigt att klotet passerar en båge i ett enda slag. Inget hindrar att det ligger kvar inne i bågen en spelomgång, för att sedan slås igenom i nästa. Ofta är det en god taktisk lösning att placera sig i en båge på detta sätt, särskilt vid ojämna bågar.

DUBBEL BÅGPASSAGE
Om det egna klotet går igenom en båge och samtidigt i samma slag puttar igenom ett annat klot, så är det det andra klotet som får poängen. Detta oavsett i vilken ordning kloten rullade igenom bågen. 

Om två klot passerar bågen i samma slag så får alltså det klot som inte spelades poängen för bågen. Det är inte ovanligt att detta sker i samband med misslyckade hoppskott.

Om man puttar igenom två andra klot genom en båge, så får det av dessa klot som låg närmast till för genomgång poängen för bågen. Om ett klot passerar två bågar i samma slag räknas båda poängen.

OFFSIDEREGELN
En spelare får förflytta sig mot nästa båge innan den aktiva bågen är gjord. Men det egna klotet får inte befinna sig mer än halvvägs till nästkommande båge. Åtminstone inte efter att den aktiva bågen blivit gjord. Skulle det göra så har det hamnat i en offside-position.

Om detta sker placeras klotet på motståndarens uppmaning på en av två angivna straffpunkter: antingen invid den västliga eller invid den östliga punkten på mittlinjen. 

När den spelare som dömts offside sedan ska slå sitt klot får han placera det på valfri plats inom ett mindre straffområde. Det rör sig om en radie som mäter en yard från aktuell mittpunkt (väst eller öst). Den yta som står till förfogande motsvarar ungefär den vid utslagspunkten vid fjärde bågen, vilken används i matchöppningen.

Motståndaren måste inte kräva att offside-klotet placeras i något av straffområdena. Ibland kan det vara en fördel att låta klotet ligga kvar där det ligger. Det har att göra med hur offsidelinjerna är placerade.

Offside i golfkrocket har tillkommit för att man inte skall kunna placera sina klot i lägen för kommande bågar innan den aktiva bågen är passerad. Rutinen är att kontrollera om något klot ligger offside, varje gång en båge passerats.

Det finns några undantag som tillåter klot att ligga närmare nästa båge, utan att för den skull vara offside. Det är viktigt att känna till dessa undantag, för de kan användas för att vinna taktiska fördelar.

Klot kan ha hamnat nära nästa båge efter att ha vidrört ett motståndarklot. Då är det inte offside. Klot kan ha förflyttats mot nästa båge samtidigt som båggenomgång har skett. Då är det inte offside. Det senare kan ske då en spelare slår igenom sitt passiva klot genom en båge, samtidigt som det aktiva klotet tar sig vidare mot nästa båge.

KLOT UTANFÖR PLANEN
Om ett klot rullar ut utanför planen så är det inte längre i spel. Så fort klotet skär kantlinjen det minsta lilla så bedöms det vara ute. När den spelare det tillhör har sin nästa speltur så läggs klotet på linjen där det gick ut och spelas därifrån. 

Av praktiska skäl brukar dock kloten återplaceras på linjen direkt. Men de är alltså inte med i spelet förrän de spelas nästa gång. Det betyder att man inte medvetet får sikta på ett sådant klot. Om det ligger i vägen så plockas det temporärt undan. 

Klot som är offside och har placerats nära någon av straffpunkterna räknas också som klot utanför planen.

Enligt reglerna skall ett kantklot återplaceras så att centrum på klotet ligger mitt på linjen. Denna regel förutsätter kritade kantlinjer. Då linor används som kantbegränsningar är det tillåtet att lägga klotet precis innanför linan.

SLAG PÅ MOTSTÅNDARENS KLOT
Om en spelare slår på ett av motståndarens klot återplaceras detta till sin ursprungliga position. Spelarna återgår därefter till den korrekta spelordningen. Det blir inget straff för detta fel. Och om motståndarens klot passerade en båge så räknas inte det som genomgång.

SLAG PÅ FEL EGET KLOT
Om spelaren slår på det av sina egna klot som ej står på tur avgör motståndaren vad som ska hända. Det klot som felaktigt slogs kan återplaceras. Därefter återgår i så fall spelarna till den korrekta spelordningen.

Motståndaren kan också välja att byta plats på det klot som felaktigt slogs och det klot som borde ha slagits. Detta alternativ är mindre bra om en båge passerades i slaget, för i så fall räknas poängen.

Annars kan det vara en bra lösning. Efter att kloten bytt plats slår motståndaren i enlighet med den turordning som skulle gällt om inget fel begåtts.

ANDRA FELAKTIGHETER
Om en spelare begår ett fel så betraktas spelturen som över och turen går vidare till nästa spelare. Motståndaren väljer om kloten skall återplaceras så som de låg innan felet begicks eller om de skall ligga kvar i sitt läge. Detta straff gäller för de fel som nämns nedan.

a) Hoppskott riskerar att förstöra planen. Utför man ett sådant och det blir ett märke i gräsmattan har man gjort ett felaktigt slag.

b) Om någon förivrar sig och slår samtidigt som motståndaren satt korrekt klot i rörelse, så återplaceras klotet och spelaren mister sin speltur.

c) Det är inte tillåtet att fösa iväg klotet. Fel av detta slag är vanliga då någon hamnat i en dålig position efter en bågpassage, då det kan vara svårt att träffa rent.

d) När en spelare ställt sig i position för att slå och i denna långt framskridna process vidrör fel klot med fot eller klubba, då räknas det som ett regelbrott.

e) Vid slag får man inte vidröra klubbhuvudet med någon del av handen, exempelvis ett finger. Det är ett regelbrott att sparka på klubbhuvudet.

f) Det är inte tillåtet att slå med klubbans ytterkanter mot klotet, vilket kan vara frestande då flera klot trängs i närheten av en båge.

g) Det är förbjudet att pressa ett klot igenom en båge med klubban.

h) När kloten ligger väldigt nära varandra föreligger risk för dubbelslag. Det klot man slår på riskerar att studsa tillbaka och träffa klubban ytterligare en gång. Sådana dubbelslag är inte tillåtna.

ICKE FELAKTIGHETER
Här nedan beskrivs fyra händelser som ibland betraktas som felaktigheter, men i själva verket inte är det. Några av dem är förstås att betrakta som begångna fel, men de bestraffas ej.

a) Att slå i luften räknas inte som slag i golfkrocket. Det är bara att försöka igen.

b) Om spelaren vid miss råkar slå på bågen, men ej träffar klotet, är det okej att prova på nytt.

c) Om en spelare råkar sparka till eller snubbla på ett klot, lägg tillbaka det och slå på rätt klot.

d) Om ett klot råkar studsa på en spelare, kom överens om var det borde ha hamnat om så icke skett. Placera det där.


NOT:
Texten ovan började skrivas redan 2006, då de första Svenska mästerskapen i golfkrocket arrangerades i Borås. Flera personer har varit involverade i finslipningen. I den aktuella versionen har regeländringarna som började gälla i mars 2019 vävts in. På The Croquet Associations webbplats finns länkar till reglerna för golfkrocket. Där finns även ett lättillgängligt synopsis, samt en förenklad introduktion.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-05-23