Krocketspelande i coronatider

Så länge Covid 19 utgör en hälsorisk tar inte krocketspelarna varandra i hand, inte ens under en prisceremoni. Fotot togs lördagen den 28 mars när Ivar Rasmussen fick ta emot en pokal för vinsten i Vårslaget 2020.

Hårt slag för butik som säljer priser

Människor som drabbas av coronavirus får förkylningar. De får hosta och halsont och i värsta fall lunginflammation. Enligt Wikipedia upptäcktes viruset första gången på 1960-talet, men den genetiska anfadern till smittan går att hitta så långt tillbaka som 8.000 f.Kr.

Mellan människor sker överföringen av smitta genom droppar av sekret. Dessa når sedan andra människors slemhinnor, exempelvis efter en nysning. I december 2019 skedde ett utbrott av en ny variant av viruset i Wuhan, Kina. Den snabba spridningen av sjukdomen över världen gjorde att den tidigt klassades som en pandemi.

Infektionen har fått namnet Covid 19, som är en akronym för engelskans ”coronavirus” och ”2019”, året då den bröt ut. Den skiljer sig från vanliga säsongsinfluensor på det viset att ännu ingen hunnit bli immun mot den, vilket innebär att många riskerar att bli sjuka samtidigt. Detta är förklaringen till att regeringen försöker begränsa rörligheten och den sociala närheten i samhället, för att om möjligt hejda spridningstakten.

Detta har fått dramatiska konsekvenser, inte minst inom idrotten. Inför krockettävlingen Vårslaget hämtade jag en pokal hos Lennarts lotter & idrottspriser i Knalleland. Lokalen var alldeles tom, jag var den enda kunden. Föreståndaren Henrik Karlsson berättade för mig att konsekvenserna för hans företag blivit stora, på grund av alla inställda tävlingar.

Det var inte utan att jag skämdes lite grand för att jag inte hade gjort en större beställning. Men när jag bad om ursäkt för att jag bara behövde ”ett ynkligt litet pris” fick jag stöttning av Henrik Karlsson. Han var glad för att han fick åtminstone en klient den dagen. Han gratulerade mig också till att jag håller på med en sport som det fortfarande är möjligt att utöva.

Coronaperspektiv i journalisternas reportage

Dagen innan vi skulle arrangera Vårslaget, som är säsongsupptakt för krocket i Borås, hade regeringen beslutat att det inte längre var tillåtet för 500 personer att samlas samtidigt, utan endast 50.

Bestämmelsen skulle förvisso inte träda i kraft förrän dagen efter tävlingen, men den gav en indikation på det skärpta läget. Journalisten Alex Holm intresserade sig en del för detta inför det reportage han förberedde för Radio P4 Sjuhärad. Det var dock länge sedan ett arrangemang inom krocketens värld lockade 50 personer, om det ens har skett i vårt land. Också reportern Adam Åstrand anlägger ett coronaperspektiv i sin BT-text om Borås Krocketsällskaps verksamhet.

I ett Sverige där merparten av idrottstävlingarna ställs in är det förstås rimligt att kritiskt granska förutsättningarna för praktiserandet av krocket. Vad som gör spel möjligt är i första hand att det aldrig förekommer kroppskontakt under en match. Det avstånd på cirka två meter som myndigheterna förordar ligger i linje med spelidén som sådan.

I enlighet med de vett- och etikett-regler som finns inom krocketen uppmanas spelarna att skapa en fri rymd mellan sig, att stiga åt sidan efter genomfört slag och lämna plats för motspelaren. Inte ens vid dubbelspel är det nödvändigt med närkontakt.

Något problem med att etablera social distans existerar alltså inte på en krocketbana. Men det skadar inte att påminna de aktiva om innehållet i myndigheternas allmänna råd. På krocketbanan finns det en skylt som informerar om vilka hälsoregler som gäller.

Borås Krocketsällskaps hälsostrategi

Eftersom Borås Krocketsällskaps aktiviteter bedrivs på Kransmossens IP är det en självklarhet att ansluta sig till de föreskrifter som gäller för området som helhet. Dessa är inte unika utan utgår från de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten formulerat.

Om du har något av följande symtom ska du inte besöka någon av våra verksamheter, detta för att minska smittspridningen av coronaviruset Covid-19: Feber, hosta, andningssvårigheter, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, samt muskel- och ledvärk.

För att minska smittspridningen ska du också hålla ett avstånd på minst två meter till dem du träffar, tvätta händerna med tvål och varmt vatten i minst 20 sekunder och inte hälsa i hand på dem du träffar. Detta gäller oavsett om du är frisk eller har någon av symtomen.

Mötesplats Kransmossen

Det pressmeddelande som Folkhälsomyndigheten publicerade torsdagen den 2 april har haft stor betydelse för utformningen av Borås Krocketsällskaps hälsostrategi. Den korta texten innehåller rekommendationer för hur träning utomhus bör bedrivas.

Till att börja med inspirerar den positiva andan: ”Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan och det är viktigt att idrott och träning kan fortsätta. Att spela träningsmatcher utomhus kan vara okej om man håller avstånd och är högst 50 personer.”

I en tid när andra idrotter tvingas till begränsningar, är vi glada att vår kan utövas i princip som vanligt. Förhoppningsvis kan vi erbjuda ett stimulerande alternativ för personer som manats till nödtvungen passivitet.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-04-11