Att orientera sig i krocketvärlden

The Croquet Association är centralorganisationen för krocket i England och Wales. PR-filmen som CA gjort fångar utmärkt väl sportens unika anda.l

Ansvariga organisationer utgör grunden

Det skulle gå ganska snabbt för mig att räkna upp namnen på 50 utövare av snooker. En annan idrott som jag följer med intresse är längdskidåkning. Men krocket – den sport som jag har för avsikt att försöka lära mig – där har jag inte särskilt stor koll på vilka de bästa utövarna är.

Egentligen handlar det inte enbart om att memorera en massa namn. Jag skulle gärna vilja veta mer om krocketsportens historia och få bättre kunskap om vad som är i rörelse, både på det nationella och internationella planet. Dessutom måste jag förkovra mig när det gäller förståelsen av regelsamlingarna. Mitt tekniska kunnande bör också utvecklas, liksom sinnet för det taktiska.

En förutsättning för att få kunskap är att ha tillgång till vederhäftiga källor. Och det är sådana jag tänker bemöda mig om att spåra i den här texten. För att få en första överblick kan det vara lämpligt att söka sig till de stora, internationella organisationernas webbplatser.

Börjar man från toppen så hamnar man hos World Croquet Federation. Vid sidan av att organisera världsmästerskap i de olika disciplinerna har WCF det övergripande ansvaret som samordnare för krocketsporten som sådan. Uppgiften är bland annat att arbeta för att upprätthålla goda relationer mellan de 20 nationella förbund som är medlemmar.

De uppdrag som European Croquet Federation har motsvarar egentligen dem som WCF har, bara med den skillnaden att de begränsas till europeiska länder med nationella förbund. En mer myllrande och informativ webbplats har Croquet Association skapat, en organisation som samlar de drygt 200 klubbarna i England.

Att hitta elementära fakta om sporten

För att kunna komma igång med att spela krävs baskunskap om regler, taktik och teknik. Nu för tiden går det att hitta mycket i den vägen på internet, särskilt Youtube har fått stor betydelse för kunskapsspridningen. Det återfinns allt från pedagogiska filmer, till sändningar som visar när de bästa spelarna möts.

Den viktigaste skriftliga källan är ändå Oxford Croquet, bara det att den nästan uteslutande befattar sig med disciplinen association croquet. I över 700 artiklar formuleras råd till både nybörjare och världsmästare. Men texter som handlar om utrustning, banskötsel och liknande är lika relevanta för golfkrocketspelare.

För den som vill få krocketsporten speglad från ett mer journalistiskt perspektiv kan Croquet World Online Magazine rekommenderas. Webbtidskriften startades i mitten av 1990-talet och publicerar stadigt nyheter och reflektioner rörande krocket, samt innehåller ett digert arkiv som sträcker sig från 1996 och framåt.

För att få en faktabaserad grund att stå på när det gäller tävlingar och resultat från dessa är Croquet Scores ett ovärderligt verktyg. Resultat från nationella och internationella tävlingar från 2012 och framåt har redovisats, dels från turneringar i association croquet, dels från tävlingar i golfkrocket. Ta exempelvis en titt på hur det gick i de Svenska mästerskapen 2019.

Den tongivande tidskriften om krocket är the Croquet Gazette, utgiven av the Croquet Association. Missa för all del inte Stephen Mulliners förträffliga referat från Världsmästerskapen i golfkrocket 2019. Det finns med i nummer 381, som kom ut i september förra året.

Vägar till kunskap om de bästa spelarna

Låt oss för all del inte underskatta Wikipedias förmåga att informera om krocket. Texten om World Croquet Federation ger en mycket överskådlig bild av sportens historia, samt kunskap om vilka spelare som varit framträdande.

Utan att ta särskilt stort utrymme i anspråk redovisas vilka som vunnit världsmästerskap i krocket, både i lag och individuellt, med mera. Det finns länkar till info om stora spelare som Robert Fulford, Chris Clarke, Reg Bamford och Ben Rothman. Och länkarna till nationella förbund uppgår nästan till trettio.

Av stort intresse är the Golf Croquet Grading System, för här kan man botanisera fritt och ställa in sökmotorerna på ett sådant sätt att man får fram mycket specifik kunskap. Den som har tid kan ju alltid läsa listan över de 7.194 spelare som finns registrerade i systemet…

Eller varför inte komponera en lista över samtliga tävlingar som arrangerats i Sverige? Det finns stora möjligheter att göra all sorts analyser, både av individuella karriärer och av utvecklingen inom enskilda länder, och mycket, mycket mer. Motsvarande statistik finns att tillgå för association croquet, via en webbplats som går under namnet Croquet Grading System.

Men som svensk ska man inte börja med att gå över ån för att hämta vatten, åtminstone inte om det handlar om att släcka en primär kunskapstörst. Den information som publicerats på Svenska Krocketförbundets hemsida ger ganska god grundkunskap om fenomenet krocket. Denna webbplats är dessutom den enda i världen som ger vederhäftiga upplysningar om disciplinen svensk krocket.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-03-29