Värdet av en federation i väst

Lagtävlingen Fyrslaget skulle kunna vara första steget mot att skapa ett seriesystem för krocketklubbar i Sverige. Bilden togs 2019 då Karlstad Croquet blev första klubb att erövra vandringspriset. Thomas KC Sandström, Per Thomas Sandström och Pål Nilsson har äntrat podiet.

Behovet av en regional organisation

Under 2018 och 2019 gjorde jag studiebesök hos nästan tio klubbar i England. De flesta var medelstora, med tillgång till tre eller fyra banor. Medlemsantalet låg som regel kring 50 och uppåt. Även om aktiviteten kunde vara nog så sprudlande lokalt, så verkade de aktiva mest lockade av att ingå i lag och delta i matchspel mot spelare från närliggande orter.

Därför är det högst troligt att en satsning på seriespel vore bra för krocketsportens utveckling också i Sverige. En svårighet är att avstånden mellan existerande klubbar är långa. Ett annat problem är att antalet aktiva är få. Ett fungerande seriespel kräver sannolikt att deltagande föreningar har tillgång till en ganska stor mängd spelare för att slutföra en säsong, åtminstone om antalet lag är runt fem stycken, eller mer.

Till saken hör att det redan arrangeras hyfsat många tävlingar i Sverige, för individuellt deltagande alltså. Troligen har mängden dimensionerats efter det intresse som finns. Svenska Krocketförbundet gör ett utmärkt arbete, genom att anordna mästerskap och stimulera till framväxten av en elit. Vårt land hör redan till de tio bästa i världen, men vi saknar bredd och folklig förankring.

För att kunna etablera något sådant måste det sannolikt till organisering inom geografiskt avgränsade zoner. I England är seriesystemet väl utvecklat, baserat på arbete i regioner. Det är för övrigt på det sättet som de flesta idrotter organiserar sig: lokala föreningar ansluter sig till regionala organisationer, samtidigt som båda anslutit sig till nationella förbund.

Av intresse är det framgångsrika arbete som Svenska Bouleförbundet bedriver. Vid sidan av tävlingar för individer finns det inom boule ett väl utvecklat seriesystem, vilket förtjänar en närmare granskning. Säkert har krocketsporten mycket inspiration att hämta där.

Än mer inspiration finns det naturligtvis att hämta från det arbete som the Croquet association bedriver i England. Det ser ut som om landets delats in i nio regioner, eller ”federationer” som de heter. Tre ”akademier” står som garanter för kvalitetsutvecklingen, med sina kurser och coachning på olika nivåer.

Hur södra England organiserar krocket

Eftersom de människor jag lärt känna i England bor i södra delen av landet, så har jag fått en viss kunskap om den verksamhet som Southern Croquet Federation bedriver. Medlemmarna i vår vänförening i Basingstoke har informerat mig.

Men egentligen räcker det med att kasta en hastig blick på SCF:s webbplats för att få en uppfattning om mångsidigheten hos de aktiviteter förbundet ifråga står bakom. Federationen arrangerar fyra årligen återkommande turneringar i singel, två i golfkrocket och två i association croquet.

Mer imponerande är de seriesystem för lag som SCF står bakom. Också dessa anordnas i båda disciplinerna: golfkrocket och association croquet. Det kan vara svårt att utläsa på vilka grunder en serie vilar, samt hur den skiljer sig från andra. Men mångfalden imponerar.

I England vilar mycket av verksamheten på handikappsystemet, vilket avsätter spår i hur tävlingar utförs. Om något liknande skulle introduceras i Sverige kunde det troligen öka möjligheterna att bredda intresset för att delta i turneringar. Sannolikt är det enda chansen att göra krockettävlingar till folkliga angelägenheter.

Fördelen med en regionalt förankrad organisation är att den lättare kan arrangera och samla en publik för kurser och coachning. Två närliggande klubbar skulle kunna samarbeta i syfte att lära ut krocket till intresserade personer från grannorter. Vad som talar för att ett sådant arbete kan bära frukt är närheten, vilket ökar utsikterna för att bibehålla en kontinuitet.

De grevskap som hör till Southern Croquet Federation är Berkshire, Buckinghamshire, Oxfordshire, Hampshire och Isle of Wight. I dagsläget är 24 klubbar medlemmar, de flesta med egna hemsidor. En del av dem är etablerade och har en lång historia, andra befinner sig i en uppbyggnadsfas.

Ett möjligt embryo tar form i Borås

Förra året arrangerade Borås Krocketsällskap lagtävlingen Fyrslaget för första gången. Det skedde i samarbete med Karlstad Croquet, Skara Krocketsällskap och Win & Tonic Croquet Club (Falkenberg). Tävlingen genomfördes som en cup där två lag hade seedats. Det resulterade i fyra matcher: två semifinaler, sedan final och match om tredje pris. Själva lagmatcherna bestod av nio singlar och en dubbel. Alla som deltog fick således spela minst sex matcher under dagen.

Formatet var hanterligt, med start cirka 9:30 och final runt 16:00. Det blev också utrymme för lunchpaus mitt på dagen. Till tävlingen hörde också en individuell del, på så sätt att resultaten från samtliga singlar summerades. Den spelare som gjorde bäst ifrån sig i dessa räknades som vinnare.

Datum har inte bestämts ännu men Fyrslaget ska arrangeras även 2020. Men låt säga att även Poseidon Croquet Club i Göteborg vill vara med – ska vi då utöka till ett Femslag? En bättre lösning är nog att de aktiva i klubben får försöka kvala in, mot det lag som placerade sig sämst förra året.

Skulle det sedan visa sig att ytterligare föreningar blir intresserade av lagtävlingen, då finns det genast förutsättningar för att skapa en division 1 och en division 2. Ryktet säger exempelvis att det håller på att växa fram en förening i Halmstad. Spelarna där kunde i så fall få möjlighet att kvala in till Fyrslaget via matcher mot Poseidon CC och Win & Tonic CC.

Inför sådana perspektiv kanske det skulle gå att väcka intresse för saken även hos landslagsspelarna i Carpe Croquetum Croquet Club i Anderstorp och Tant Emmas Krocketklubb i Varberg & Lerum? I syfte att erbjuda dem den stimulans som en klättring innebär, bör de rimligtvis få förmånen att placeras i division 3…

Med en potentiell utveckling av Fyrslaget som exempel går det alltså att se värdet av en Västsvensk Krocketfederation, med Southern Croquet Federation som modell. En sådan organisation blir givetvis inte en konkurrent till Svenska Krocketförbundet, utan dess uppgift att stimulera krocketsporten regionalt torde gynna utvecklingen i nationen som helhet.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-03-27