Övningar för utövare av golfkrocket

Stephen Custance-Baker är coach i Taunton Dean Croquet Club och i South West Croquet Academy.

Ett antal tips från Stephen Custance-Baker

När jag besökte Taunton Dean Croquet Club förra sommaren kom jag i kontakt med Stephen Custance-Baker. Efter att vi spelat en stund föreslog han att jag borde använda en längre klubba. Det imponerade på mig, för den jag fått låna var väsentligt kortare än den jag använder i Sverige.

Senare framkom att han arbetar som coach, inte bara i sin hemklubb utan också för South West Croquet Academy. Han har alltså ett tränat öga för hur spelare beter sig. Det är hans uppgift att analysera deras fel och brister, för att kunna hjälpa till att korrigera dem.

Senare framkom även att han framställt kursmaterial för utövare av golfkrocket. På nätet cirkulerar tre PDF-filer som riktar sig till spelare på olika nivåer. I sitt skrivande har han valt en mycket åskådlig och pedagogisk framställningsform. Han gav mig tillåtelse att översätta det häfte som riktar sig till nybörjare.

Det kommer att ta sin tid att slutföra det arbetet. Men nedan har jag förtecknat några av de övningar som Stephen Custance-Baker anser vara lämpliga för nya spelare. Förhoppningsvis kan de komma till användning, särskilt i början av säsongen då grunden till framgångar läggs.

Säkert har Stephen Custance-Baker mycket mer att säga om golfkrocket än vad han hittills uttryckt. Enligt uppgift är han upptagen med att skriva en bok i ämnet, med ett visst fokus på spelet taktiska sidor.

Öva med ett klot

 • Använd ett enda klot och spela det genom de 13 bågarna i rätt ordning. Detta kommer att öva upp ditt sinne för banans beskaffenhet, samt öva upp ditt sinne för de avstånd som gäller.
 • Välj inför varje slag ut den punkt där du vill att ditt klot ska stanna. Ta ut riktningen genom att närma dig klotet bakifrån, från tre meters avstånd eller så. Medan du stegar fram mot kotet kommer du att få en bra känsla för hur det ska nå sitt mål
 • Etablera den kroppshållning som du tror på, för att din swing ska kunna genomföras på ett jämnt och rytmiskt sätt. Håll ögonen på klotet precis före slag, utan att höja eller sänka axlarna.
 • Vid längre slag är det extra viktigt att rörelsen fullföljs, på det viset att klubban nästan kommer efter klotet under dess färd. Viktigt att klubban följer klotets linje hela vägen.
 • När du siktar in dig på en båge ska du försöka nå ett avstånd som gör det möjligt att passera den nästa gång du slår på klotet. Det ligger en frestelse i att komma så nära bågen som möjligt men akta dig för det, för det är svårt. Satsa istället på ett slag som resulterar i och ger marginaler.
 • Gör bågpassagen i en fast och stabil rörelse, undvik tvehågsenhet.

Öva på rensningar

 • Placera två klot cirka en meter från varandra. Titta på det klot du ska träffa, närma dig det bakifrån, från ungefär tre meter. Slå mot klotet med en smidig rörelse. Slå såpass hårt att det andra klotet rör sig åtminstone en meter.
 • När du är övertygad om att du kan träffa målklotet med lätthet är det läge att variera övningen på två sätt: a) Öka gradvis avståndet mellan kloten men flytta målklotet först när du träffar det vid mer än 80 procent av dina försök. b) Bibehåll avståndet på en meter mellan kloten men slå hårdare och hårdare mot målklotet, försök att flytta det två meter, fyra meter, och så vidare.

Öva på stoppslag

 • Stoppslag kan slås så att avståndet mellan målklotet och det egna klotet blir mycket stort. Men börja med att etablera rörelserna från grunden. Placera kloten ungefär 30 centimeter från varandra och slå för att stoppa.
 • När slaget genomförs på rätt sätt bör det egna klotet hamna högst 30 centimeter framför den punkt där målklotet befann sig. Och målklotet bör ha rullat minst två meter från sin ursprungliga position.
 • Se till att träffen blir så rak som möjligt. Öka sedan kraften i slaget gradvis, samtidigt som klubbrörelsen bromas i själva slagögonblicket, vilket förstärker stoppeffekten.

Öva på blockeringar

 • Detta kräver en liknande skicklighet som den att göra ett exakt placeringsslag fram till en båge. Det vill säga att försöka få klotet att stanna på en exakt punkt.
 • Placera ett motståndarklot drygt en meter framför en båge. Lägg ditt eget klot cirka en meter från motståndarklotet, vid sidan av det. Slå ett mjukt slag så att ditt klot hamnar mellan motståndarens klot och bågen.
 • Öva upp din förmåga genom att upprepa proceduren, men från större avstånd och från olika vinklar.

Öva på att splittra

 • Det här är en mer avancerad övning än de tidigare. Men i grunden är den ganska enkel. Placera två klot mycket nära varandra, i linje med en båge, cirka tio centimeter från den. Slå ett mjukt slag som skickar ditt eget klot framför bågen och målklotet bakom den.
 • Upprepa detta längre bort från bågen och testa olika vinklar.

Öva på din swing

 • En smidig, konsekvent och effektiv swing är mycket viktig. En rörelse som är allt för beroende av kraft från arm- och axelrörelser blir ofta svajig och okontrollerbar.
 • Ju mer energi som överförs från klubban till klotet, desto mindre ansträngning krävs för att slå långt. Det avstånd som klotet förflyttas beror på graden av backswing, samt noggrannhet och ”follow-through”.
 • Ett bra sätt att arbeta fram en väl fungerande swing är att använda två pinnar. Placera dem cirka tio centimeter bakom hälarna, ungefär femton centimeter från varandra. Slappna av i axelpartiet, fäst blicken där klotet borde befinna sig och swinga klubban fram och tillbaka.
 • När du märker att du kan utföra din swing utan att vidröra pinnarna, minska avståndet mellan dem och fortsätt att öva.
 • Fortsätt med samma övning, men med klot. Försäkra dig om att din klubba i sin pendling rör sig väl framför dina händer. Alltså: försök att göra framswingen lika stor som bakswingen. Fäst alltid blicken på klotets bakparti, i själva slagögonblicket och en bra stund efter slaget.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-02-23