Krocket som en väg till hälsa

Croquet Victoria samarbetar med sjukvården i Australien. I filmen berättar Bernadette Nunn om krocketens positiva hälsoeffekter.

Betydelsen av en trevlig social atmosfär

I början av 1900-talet åkte hälsosökande människor i Sverige till kurorter för att dricka vatten och spela krocket. Det var på det viset man höll sig frisk på den tiden. Inget talar emot att något liknande skulle kunna ske i vårt land även idag.

I Australien håller krocket på att etableras som en väl fungerande behandlingsform, särskilt i samband med rehabilitering och äldrevård. Organisationen Croquet Victoria producerade förra året en intressant video som beskriver de hälsoeffekter som särskilt golfkrocket ger. Syftet med filmen var i första hand att informera olika samarbetspartners inom sjukvården om spelets förtjänster.

Croquet Victoria lanserar golfkrocket som en aktivitet i rehabiliteringens tjänst, inte minst för att det är lätt att lära sig spelet. Till att börja med betonas betydelsen av den trevliga sociala atmosfär som råder på och kring banorna.

Krocket utvecklar koordinationsförmågan

Rent kroppsligt handlar det om en timmes lågintensiv fysisk aktivitet. Eftersom det sker i upprätt ställning får det en rad positiva fysiologiska effekter. Höfter och knän stimuleras på ett mjukt och fint sätt, kombinerat med en lätt rörelse med skuldrorna. Händernas grepp runt klubban är inte krävande och slagtekniken kräver ingen vridning, som exempelvis golf gör.

Även på det mentala planet ger golfkrocket en rad fördelar. Inlärningen av reglerna stimulerar hjärnan, liksom utvecklandet av taktiskt tänkande. Den lust och glädje en spelare förnimmer då bågar passeras är mycket hälsosam. I takt med att man förkovrar sig finns det mycket annat att känna sig nöjd med under spelets gång, vilket ökar välbefinnandet.

Golfkrocket kan vara av särskild betydelse för äldre människor, vilka rekommenderas att dagligen träna och bibehålla balanssinnets funktioner. Detta sker per automatik vid varje slag, eftersom det krävs precision för att komma till sin rätt som krocketspelare. Golfkrocket tränar också upp koordinationsförmågan, samt styrkan i lemmarna och inte minst egenskaper som tålamod och uthållighet.

Krocketutrustning i fysioterapins tjänst

Också inom fysioterapin har krocketen vunnit erkännande, eller åtminstone själva utrustningen. I filmen nedan visar Mitchell Starkman vilken betydelse klot och klubba kan få i behandlingsarbetet. Metoderna är kreativa och underhållande.

Han använder kort sagt delar av krocketutrustningen för att bota problem med rygg och skuldror. Klubban tar han hjälp av då han ställer diagnos. Klubbhuvudet använder han som ett verktyg för ryggmassage. Genom att placera klotet i armhålan förbättras möjligheten att gymnastisera vissa muskelområden. Klubbskaftet gör bruk som träningsredskap för hela överkroppen.

Mitchell Starkman ger onekligen ordet krocketträning en vidare och fördjupad innebörd. Säkerligen är det många spelare som kan dra nytta av hans lärdom och innovativa metoder.

Mitchell Starkman uppmanar bland annat sin klient att placera krocketklotet i armhålan.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-02-19