Valet av klubba avslöjar spelaren

Simon Kenny bor på Irland. Hans fru behövde ett krocketset, men han ville inte köpa något. Alltså gjorde han utrustning på egen hand.

Klubba väljs utifrån personliga förutsättningar

Vad skiljer en materialsport från andra typer av sporter? Varken Nationalencyklopedin eller Wikipedia försöker svara på frågan.

En definition kan vara att de sporter som kräver material för att utövas är materialsporter. Men eftersom alla sporter fordrar materia för att kunna existera blir också samtliga materialsporter. Inte armbrytning, säger någon. Nja, de som ägnar sig åt den sporten måste åtminstone ha tillgång till ett bord för att kunna tävla.

Dessbättre finns det i Wiktionary en definition som gör ordet materialsport användbart : ”Sport där kvaliteten på utrustningen kan avgöra resultatet”.

Inom krocketsporten är all utrustning given på förhand, utom klubban. Klotens och bågarnas utformning specificeras i reglerna, även pinnarnas. Endast klubbornas egenskaper är avhängiga individuella val, åtminstone inom vissa gränser. Den enskilde spelaren väljer klubba utifrån personliga förutsättningar. Det grepp som han eller hon använder är av särskild betydelse, då det i hög grad påverkar kroppshållningen i samband med slag.

Är det så att kvaliteten på klubban bestämmer resultatet i enskilda matcher, borde den som äger den dyraste varianten vinna varje gång. I realiteten avgörs inte tävlingar vid inköpsdiskar. En seger kostar mycket annat, exempelvis ansträngning, förvärvandet av gediget kunnande.

Inköpsrundan brukar gå via Kalmar och Otane

Men klubbans kvalitet spelar definitivt en roll för hur bra det ska gå för den enskilde spelaren. Mycket talar för att det finns vissa minimikrav som måste vara uppfyllda för att det ska bli möjligt att hävda sig. De grejer som säljs på bensinmackar och i leksaksbutiker är inte konkurrenskraftiga.

I Sverige brukar det gå till så att de nya i gamet köper en klubba av Jan-Åke Lundberg, med klubbhuvud av det tåliga och slitstarka plastmaterialet delrin. Fördelen är att den går att använda vid utövandet av samtliga discipliner: golfkrocket, svensk och engelsk krocket. Den kostar cirka 500 kronor.

Många spelare nöjer sig med en Lundberg-klubba under hela sin ”karriär”, åtminstone de som inte deltar i svenska mästerskap i brittiska grenar. Andra väljer att byta upp sig några steg, efter något år eller så. Oftast köper de en ”standardklubba”, tillverkad av Wood Mallets på Nya Zeeland. Den heter Original Croquet Mallet och är ett vanligt val bland nybörjare på de Brittiska öarna.

Klubban formgavs ursprungligen av dåvarande världsmästaren Joe Hogan. Den är en bästsäljare hos The Croquet Association Shop, vilket delvis förklaras av att butiken har ensamrätt på försäljningen i Storbritannien. I England kostar den för tillfället 170 pund, vilket motsvarar cirka 2.150 kronor. Alltså kan en beställning från Nya Zeeland löna sig, för där kostar den endast 104 pund.

Mycket talar för att det enklaste och snabbaste sättet att få tag på klubban ifråga är att kontakta grossisten Göran Norberg, via hans hemsida Krocketspel.se. Han bor i Stockholm och är aktiv i Sphaera Croquet. En Original Croquet Mallet lämpar sig för både golfkrocket och association croquet.

Professionella rådgivare kan vara till hjälp

Den som satsar på krocket och närmar sig landslagsklass börjar snart reflektera över att skaffa sig en riktigt kvalificerad klubba. Sådana val blir säkert ganska spretiga; de skiftar från individ till individ. På denna nivå har nämligen spelarna hunnit utveckla lyckosamma egenheter som de vill förstärka med lämpligt material.

Dessbättre finns det en mängd tillverkare som har specialiserat sig på olika sätt. Deras produkter kan skilja sig kraftigt åt, både vad gäller material och form. På Oxford Croquets webbplats finns en förteckning över 25 leverantörer, av vilka merparten säljer klubbor och dessutom har egna hemsidor.

I dagsläget verkar det exempelvis ha blivit något av ett mode att spela med en klubba av aluminium. Om detta är av intresse är det bara att vända sig till PCF Hoop maker croquet mallets. Den som vet exakt hur en klubba ska se ut har säkert mycket att hämta hos Dave Trimmer Mallets. Företaget tillverkar klubbor i enlighet med kundernas önskemål.

För att spelaren ska få en uppfattning om vad som passar bäst för honom eller henne, kan det säkert vara givande att ta del av vissa grundläggande överväganden. Här är återigen informationen på Oxford Croquets hemsida till god hjälp. Efter ett omfattande resonemang, där alla sidor av en klubbas egenskaper beaktas, ges tips om vad som kan vara ett passande val.

Eftersom det inte finns några självspelande klubbor, kräver de alla en inkörningsperiod. Processen kan på sätt och vis liknas vid att tämja en häst. Det handlar om att etablera en god relation till ett verktyg. Sådant kan ta sin tid, oberoende av klubbans kvalitet.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-02-16