Spelet för tekniska taktiker

Ian Harrison från Basingstoke Croquet Club lär ut grunderna för hur man spelar association croquet.

Konsten att spela association croquet

I år tänkte jag försöka öva upp min förmåga att spela association croquet. Det anses vara en avancerad disciplin som kräver stort taktiskt och tekniskt kunnande. Men spelets grundidé är mycket enkel. Uppgiften är att passera sex bågar med två klot och sedan träffa pinnen med dem – innan motståndaren hinner göra det med sina två klot…

Eftersom man går två varv runt banan så blir det i praktiken tolv bågpassager för varje klot. Det ger tolv poäng per klot, sammanlagt 24. Lägger vi sedan till att de båda kloten som avslutning ska vidröra pinnen är vi uppe i 26 poäng. I praktiken kan alltså en match sluta 26-0.

En spelare som vinner såpass överlägset har med största sannolikhet lärt sig konsten att bygga break. Det innebär att han förmår passera mer än en båge i samma speltur. Detta är möjligt då varje bågpassage ger ett extra slag. Dessutom är det så att man får ett croqueringsslag och ett fortsättningsslag om man lyckats träffa ett av kloten på banan.

Den som träffat ett klot strävar alltså efter att använda sina extra slag på ett sådant sätt att en båge kan passeras. För att kunna skapa ett break är det också nödvändigt att använda croqueringsslaget för att placera det croquerade klotet på ett strategiskt vis. Ambitionen är ju att passera väsentligt fler bågar än en under spelturen.

Det finns mycket att säga om spelöppning, om spärrade klot och om olika typer av fel som kan begås. Sådana ämnen tänker jag inte ta upp nu. Mitt intresse är att försöka beskriva hur långa breaks kan skapas. Jag vill hitta lämpliga ord för detta, dels för att det ger mig en möjlighet att formulera ny kunskap, dels för att jag vill memorera hur man bör gå till väga.

Med betoning på förflyttningsteknik

Det som engagerar mig är själva förflyttningstekniken. Hur ska jag med mina croqueringsslag placera de croquerade kloten på ett sådant sätt att det ger mig störst möjlighet till fortsatt spel?

Först och främst måste jag göra en roquering, det vill säga träffa ett annat klot. Det är inte alltid det lättaste men om läget är gynnsamt kan jag redan i detta slag förflytta det roquerade klotet till en punkt i närheten av den båge jag är på väg till. Det skulle ge mig möjlighet att utföra croqueringsslaget på det viset att jag lätt går igenom bågen med mitt fortsättningsslag, medan jag placerar det croquerade klotet i närheten av bågen, så att jag kan träffa detta på nytt efter passage.

Enligt den terminologi som finns kallas det klot som placeras i närheten av en båge för ”the pilot”. Man drar nytta av det med sin croquering, för att få ett croqueringsslag och ett fortsättningsslag. Man tar hjälp av det för att passera bågen ifråga.

I syfte att få igång ett break gäller det också att ha ett klot liggande vid nästkommande båge, vilket brukar kallas för ”the pioneer”. Till ett break hör även att placera ett klot i banans mittparti, som en sorts ”hjälpgumma”. Under spelets gång växlar dessa klot roller: the pilot förvandlas till the pioneer, och så vidare.

Dessbättre finns det ganska många instruktionsfilmer på internet som visar det hela kan gå till. Genom att titta på dem och för sitt inre öga visualisera processen, förvärvas det teoretiska vetande som måste ligga till grund för det praktiska utförandet. Det går att göra break med två klot, med tre klot och med fyra klot

Sammanfattning / Klotens ”roller” vid break

A) the pilot = klotet som man placerar i närheten av en båge och tar
hjälp av när man ska passera den.

B) the pioneer = klotet som man placerar i närheten av nästkommande
båge för att ha som hjälp vid passage.

C ) the pivot = klotet som man placerar i banans mittparti som en sorts ”hjälpgumma” vid break med fyra klot.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-01-31