Olika typer av krocketslag

The roll är ett viktigt slag i association croquet. Spelaren förflyttar två klot i en och samma rörelse, vilket kan öppna upp för ett break.

Samma slag som i golfkrocket

Den som spelar association croquet måste behärska många typer av slag. Har jag räknat rätt så finns det minst tio olika grundslag som kan komma till användning inom denna disciplin. Under förmiddagen var jag nere på Kransmossens IP och övade på dem.

Efter att jag lagt upp åtta klot på rad började jag med att träna på min sving. Jag slog kloten diagonalt över banan. Hade jag spelat en match i association croquet kunde detta slag – i brist på en svensk term – ha kallats för ”the hit in”. Det betyder att träffa ett klot helt enkelt, vilket är en förutsättning för att kunna påbörja ett break.

En motsvarighet till ”the hit in” är ”the rush”. I det slaget handlar det om att träffa på ett sådant sätt att det klot man slår på hamnar i önskat läge på banan. Det är ju från den position där det klot man slagit på stannat som ett extraslag kan erhållas.

Både ”the hit in” och ”the rush” är välbekanta slag för den som spelar golfkrocket. Tekniken för att utföra det förstnämnda motsvarar ett placeringsslag; tekniken för det sistnämnda liknar proceduren vid rensningsslag, eller vid stoppskott.

Eftersom slagen är besläktade kan det vara en god idé att värma upp med golfkrocket, inför en match i association croquet. Det är också ett bra sätt att hinna bli vän med bågarna.

Slag som är unika för association croquet

När ett klot träffas i association croquet kallas det för en ”roquering”. En sådan träff ger rätt till en så kallad croquering. Det innebär att man placerar sitt eget klot i kontakt med det ”roquerade” klotet. Sedan slår man på det egna klotet mot en lämplig position.

För att få ett extra slag måste det roquerade klotet röra sig, om än alldeles lite. Skulle det inte göra det mister man sitt extra slag. Spelturen övergår till motståndaren. Risken för att missa en croquering är som störst då man gör ”the take off”.

En ”take off” går ut på att förflytta sitt eget klot till önskad position, i en situation där det är mindre intressant var det croquerade klotet hamnar. Eller också är det av intresse att det ska stanna kvar ungefär där det ligger. Man nöjer sig alltså med att slå på ett sådant sätt att det croquerade klotet åtminstone rör sig lite grand, så att man inte mister sitt extraslag.

Förmågan att croquera klot är ofta helt avgörande för vem som vinner matcher. Vid croqueringar har man ju alltid möjlighet att placera två av banans fyra klot i önskade positioner. Den som lyckas med att förverkliga sina idéer därvidlag har goda chanser att åstadkomma stora breaks, det vill säga passera många bågar i en och samma speltur.

Själv befinner jag mig på en mycket låg nivå som breakbuilder. Men jag tror att jag gör rätt i att öva på de slag som krävs för att bli bättre, snarare än att spela matcher där mesta tiden går åt till att passivt studera när mina motståndare briljerar.

Ordet stoppskott får två betydelser

Fortsättningsvis tänker jag inte bli särskilt mångordig, utan istället nöja mig med att kort presentera den uppsättning av slag som praktiseras inom association croquet. Dessbättre har jag hittat ett antal filmer som på ett enkelt och åskådligt sätt illustrerar hur de tillämpas.

Tyvärr framgår det inte vem instruktören i Youtube-klippen är, men jag håller för troligt att det är Chris Clarke. Han var länge rankad som en av världens bästa spelare, nummer ett så sent som 2014.

Det mest basala croqueringsslaget är ”the drive”. Kroppshållning och teknik i övrigt liknar ett vanligt ”hit in”-slag, men det finns stora variationsmöjligheter. Det är intressant och givande att se hur Chris Clarke gör ”the drive” och direkt efteråt jämföra med hur han tar sig an ”the stop shot”.

Medan ”the drive” är en naturlig croquering som görs med normal ”follow-through”-känsla, håller han igen under ”the stop shot” och vinklar klothuvudet uppåt i själva slaget. Ordet ”stopp” i stoppskott kan alltså tillskrivas två betydelser, dels ambitionen att förhindra att det egna klotet rullar iväg för långt, dels den bromseffekt som uppnås då man håller igen under slaget.

”The stop shot” är således en croquering i syfte att förflytta det egna klotet en kortare sträcka, jämfört med hur långt man avser att förflytta det croquerade klotet. Ibland är det intressant att få iväg det senare så långt som möjligt, något Chris Clarke kallar för ”the maximum ratio stop shot”. I filmen lyckas han förflytta det croquerade klotet 14 yard, medan det egna klotet stannar redan efter två yard.

Konsten att sätta kloten i rullning

Motsatsen till ”the stop shot” är ” the roll”. Ordet kan sägas vara en övergripande term för de mer specifika ”the half-roll” och ”the full roll”. Medan målet med det förstnämnda är att förflytta det egna klotet hälften så långt som det croquerade, är syftet med det sistnämnda att förflytta de båda kloten ungefär lika långt.

Tekniken för att kunna göra något sådant varierar, vilket kan bero på en mängd olika saker: spelarens längd, grepp, fotarbete… Chris Clarke demonstrerar ett antal varianter som kan inspirera till efterföljd, eller ge idéer om hur ens personliga angreppssätt skulle kunna utformas.

Till ”the roll” hör även ”the pass roll”, ett slag i vilket det egna klotet rullar längre än det croquerade klotet. I en något längre film visas hur detta går till, samt andra praktiska tillvägagångssätt.

Ett väl så viktigt slag är ”the split shot”. Det är en croquering som syftar till att det egna klotet och det klot man croquerar ska gå åt skilda håll. Instruktören Bob Kroeger visar hur detta går till i en kort men instruktiv film. Sista ordet går dock till Chris Clarke som demonstrerar ett närmast magiskt slag. Från till synes omöjliga positioner lyckas han hålla break igång med något han kallar för ”the sweep shot”.

Att spela golfkrocket är svårt nog, men ibland kan spelet upplevas som allt för enahanda. När det känns på det viset skulle steget över till association croquet kunna vara vad som krävs för att hålla intresset för krocketsporten vid liv. För egen del hoppas jag få stort utbyte av att utforska den väsentligt rikare slagrepertoar som disciplinen erbjuder.

Sammanfattning / Slag som nämns i texten

A) ROQUERING

1) the hit-in = att träffa ett klot helt enkelt, en förutsättning för att påbörja ett break och därmed skapa förutsättningar för att göra en båge, eller flera.

2) the rush = att slå på ett sådant sätt att det klot man roquerar hamnar i önskat läge på banan.3) the sweep shot = ett magiskt slag som mot förmodan löser en omöjlig uppgift.

B) CROQUERING

1) the take off = att förflytta sitt eget klot till önskad position, i en situation där det är mindre intressant var det croquerade klotet hamnar; man nöjer sig med att det croquerade klotet åtminstone rör sig lite grand, så att man inte mister sitt extraslag.

2) the drive = en naturlig croquering som görs med normal ”follow-through”-känsla.

3) the stop shot = en croquering i syfte att förflytta det egna klotet en kortare sträcka, jämfört med hur långt man avser att förflytta det croquerade klotet.4) the roll = motsatsen till ”the stop shot”: se även under 5) och 6) nedan.

5) the half-roll = en croquering där det egna klotet förflyttar sig hälften så långt som det croquerade klotet.

6) the full roll = en croquering där det egna klotet förflyttar sig lika långt som det croquerade klotet.

7) the split shot = en croquering som syftar till att det egna klotet och det klot man croquerar ska gå i skilda riktningar.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2020-01-28