Kyckling som lyfter krocketen

Vid Kycklingkrocket är det inte bara vit klädkod som gäller. Det krävs också att deltagarna bär mask… Nej, inte riktigt så.

Yster vårfest för otränade spelare

Kycklingkrocket är på sätt och vis den mest anrika tävling som Borås Krocketsällskap arrangerar. Men ingen tycks ha skrivit ner när den genomfördes första gången. Troligen var det redan 2001, i Majorslunden, året innan banan där färdigställdes. En bild på vandringspriset (se nedan) finns nämligen i ett fotoalbum, tillsammans med andra bilder som togs just det året.

Själva idén med tävlingen är det väsentligt lättare att uttala sig om. I Sverige är krocket en säsongsport, som utövas från början av april till en bit in i oktober – med vissa variationer. Det innebär att utövarna hinner tappa mycket av spelet under vinterhalvåret.

Istället för att förorda träning valde Borås Krocketsällskap att uppmuntra till tävling. Den som gör tvärtemot vad som förväntas, får en välbehövlig paus från det ödesbestämda. På det viset blir tillvaron lite roligare.

Namnet Kycklingkrocket förklaras delvis av att tävlingen gärna får anordnas i anslutning till påsk. Det syftar också på den vacklande och vingliga nybörjarmentalitet som ofta råder när spelarna återknyter bekantskapen med klubba, klot och båge.

Samtidigt är förstås säsongstarten en yster och glädjefylld aktivitet. Utifrån ett sådant känsloläge kunde tävlingen lika gärna heta Kalvkrocket. Den som sett nötkreatur släppas ut på grönbete på våren vet precis vilka uttryck som en extatisk lycka kan ta sig.

En viktig tanke med Kycklingkrocket var att ställa till med en happening, en lek på frisinnets och spontanitetens grund. Detta är fortfarande en viktig drivfjäder.

Från intern uppgörelse till grand prix

Efter några år som vilande förening gjorde Borås Krocketsällskap en nystart 2017. Kycklingkrocket var den första tävling som den nybildade styrelsen arrangerade. Av tradition genomfördes den i disciplinen svensk krocket, men redan året därefter kom det att handla om golfkrocket.

Då hade föreningen fått igång både en hemsida och en Facebook-sida. Det medförde att information om Kycklingkrocketen nådde långt utanför Borås kommuns gränser. Av särskild betydelse var att de aktiva i Karlstad Croquet blev nyfikna på konceptet. De inspirerade nämligen representanter för Skara Krocketsällskap och Carpe Croquetum CC (Anderstorp) att söka sig till Borås.

Än större blev det när också norrmännen Roar Michalsen och Viggo Olsen anmälde sig till tävlingen. De kom från Hjulmakerveiens Croquet Club i Fredrikstad. Vad som 2017 började som en intern uppgörelse mellan styrelseledamöter, hade 2018 utvecklats till ett annex till nordiska mästerskap.

Även anmälningslistan till 2019 års tävling indikerade att Kycklingkrocket har börjat utvecklas till en grand prix-tävling, vilken lockar nationellt ryktbara spelare. Thomas KC Sandström från Grums vann sin första titel i Borås, för att senare under säsongen bli svensk mästare i golfkrocket.

Under 2020 arrangeras tävlingen lördagen den 25 april och den regerande mästaren kommer att vara på plats. Det ska bli spännande att se vilken riktning arrangemanget tar. Kycklingen är inte ett fjäderfä som flyger långt och länge, men inom krocketen har den blivit en inspiratör som fått sporten att lyfta.

Kycklingkrocket är inte bara den tävling som lockat mest ryktbara spelare till Kransmossens IP, det är också det arrangemang som dragit till sig flest meriterade journalister. Håkan Persson gjorde 2018 ett fint reportage för Borås Tidning, något som också resulterade i ett inslag i Webb-TV. Och under 2019 fick Anki Ekman till ett trevligt inslag för Radio Sjuhärad.

NOT: Det första vandringspriset som användes till Kycklingkrocketen var märkligt nog en sorts anka. Som framgår av bilden sitter den fäst i ett runt ”fat”. Det gick att separera ankan från fatet, vilket kom väl till pass den gången det blev delad vinst i tävlingen. Medan den ene vinnaren tog hand om ankan, tog den andre fatet. Troligen var det vid det tillfället som priset försvann.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2019-12-30