Ritual inför krocketslag

I golfkrocket betyder svingen nästan allt. Det går att använda samma kroppshållning vid transport av klot, vid båggenomgång och rensning.

Högerhanden har flyttat sig uppåt

Planen är att gå ner till krocketbanan en gång i veckan under vinterhalvåret. Att placera åtta klot på gräset och sedan slå på dem en 15-20 minuter. Syftet är att bibehålla så mycket som möjligt av den sving som jag lyckats utarbeta under den gångna säsongen.

Tidigare idag lyckades jag ta mig ner till Kransmossen och genomföra akten. Under träningen utgår jag från ett dokument som jag skapade redan den 12 augusti 2017. Jag skrev texten strax efter att jag gjort comeback som krocketspelare efter cirka tio års frånvaro.

Målet var att försöka skapa ett schema för de rörelser som bör föregå själva slaget. En sådan ritual blir med nödvändighet väldigt personlig. Den beror mycket på en spelares längd, samt kroppskonstitution i största allmänhet. Även klubbans egenskaper och det grepp man valt spelar stor roll.

Ytterst grundar sig ritualen på irrationella faktorer. Det handlar om vad spelaren tycker känns rätt, vilken stil denne föredrar. Estetiska frågor i stor utsträckning.

När jag var aktiv 1998-2007 böjde jag mig till exempel ganska mycket framåt vid slag. Det berodde mest på att jag höll högerhanden relativt långt ner på klubban. Eftersom jag numera vill stå mera upprätt har jag placerat den högre, i kontakt med vänsterhanden.

Att forma kroppen efter en idé

På sätt och vis har jag gått tillväga lite som en arkitekt. Jag utarbetade en idé om vilken hållning som skulle passa mig. Sedan har jag bemödat mig om att få kroppen att foga sig efter den.

När ritualen skapades fick jag en viss inspiration från diverse Youtube-klipp. En föreläsning av Reg Bamford fick mig till exempel att inse betydelsen av att ha ”a repeatable swing”. Denne världsspelare har förstås väldigt mycket att lära ut, särskilt om den mentala sidan av spelet.

I punkterna nedan ligger dock allt fokus på svingen, ingenting annat. Jag har formulerat ett antal enkla minnesregler, vilka jag försöker följa varje gång jag ska slå ett slag. Jag vill upprepa det fastställda schemat såpass troget och konsekvent att jag till sist inte behöver tänka på vad jag gör.

Självklart kan jag inte hindra någon från att kopiera punkterna och följa dem rätt av. Men det är inte skälet till att jag publicerar dem och jag förordar definitivt inte härmning. Däremot vill jag varmt rekommendera att andra gör liknande anteckningar, utifrån sina personliga förutsättningar.

Till saken hör att jag sannolikt kommer att justera och uppdatera texten inom en snar framtid. När jag utbildade mig till ”club coach” i Southwick i somras fick jag en mängd tips av min lärare Daphne Gaitley, saker som jag inte hunnit utvärdera och gjort till goda vanor ännu.

Moment i samband med slag

 • Skaffa en preliminär uppfattning om lämplig färdriktning för klotet. Det gör man genom att närma sig det egna kotet bakifrån, samtidigt som man betraktar det framtida målet, som kan vara en båge, ett annat klot eller bara en idé om en lämplig placering på gräset.
 • Placera fötterna på lämpligt avstånd från klotet, ungefär en klubblängd.
 • Forma fötterna till en pil, mer eller mindre markerad. Stå inte alltför brett med benen; sträva efter att ha fötterna så nära varandra som möjligt, utan att detta stör klubbans pendelrörelse.
 • Hitta ett bra avslappat grepp runt klubban med högerhanden. Placera gärna klubban i rak vinkel i förhållande till fötterna, så att klubbhuvudets sida befinner sig mot klotets planerade färdriktning.
 • Låt klubban pendla något vid sidan av kroppen, mest som en avslappningsövning för hela kroppen.
 • Anslut vänsterhanden och gör greppet komplett och börja pendla med klubban mellan benen, fortfarande aningen snett mot målet. Rikta uppmärksamheten mot andningen, vars betydelse ökar ju närmare själva slaget man kommer i processen.
 • När beslut fattats om riktningen för det planerade slaget, så flyttas fokus till hur fronten på klubban bäst bör vinklas i förhållande till klotet.
 • Vid de avslutande pendelrörelserna ligger all koncentration på klubbans förväntade möte med klotet – till sist enbart fokus på klotet.
 • För armarna i en skyfflande rörelse, så att klubban stryker förhållandevis slätt, plant och vågrätt mot gräsmattan.
 • Följ med i rörelserna med armarna hela vägen, ibland nära gränsen för fösning.
 • Andas ut i själva slaget, det vill säga då svingen påbörjar och fullföljer sin rörelse.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2019-12-18