”Croquet Playaz 2.0”

Videon ”Croquet Playaz 2.0” tillkom troligen som en sorts examensarbete. Produktionen skedde på Kenyon College i Ohio 2010, där den prisbelönades. De som framför sången arbetar inte med musik, men deras framförande är minnesvärt.

En sång framförd av Runny Babbits

Betydelsen av en storslagen självbild

Inför tävlingar händer det att krocketspelare uppsöker hemliga ställen. Där monterar de en båge eller två. I timtal står de sedan och nöter in sin sving. De funderar över taktiska lösningar i samband med passager; de övar och övar.

Praktiska färdigheter är förstås absolut nödvändiga och själva förutsättningen för framgång. Men för att bli en vinnare handlar det också mycket om att hitta rätt attityd.

En snäll spelare lär aldrig få möjlighet att pussa en segerpokal. Den som har ambitionen att vinna en tävling bör därför anlägga en tuff pose, inta en imposant hållning. Kanske modellera fram en mer anslående outfit?

Säkert skulle många må bra av att utveckla en fränare persona på banan. I en sådan process finns mycket inspiration att hämta från Runny Babbits. Deras ”Croquet Playaz 2.0” är en hip hop-baserad låt, i vilken skämt och allvar förenas på ett lyckligt sätt.

När det gäller den mentala inställningen ger duons motto en tydlig vink: ”No excuses. Play like a champion”. Även lyriken och koreografin berättar om betydelsen av en storslagen självbild:

”I am Croquet Superman…”

Tre estetiskt begåvade män

Sången tillkom på Kenyon college i Ohio 2010 och var troligen ett examensarbete, ett prisbelönat sådant. Varken Dain Williams eller Conner Karakul gjorde dock karriär som artister. Men de medverkade i ytterligare några videos, bland vilka ”Ice Cream Cone Man” utmärker sig.

Med sin lekfulla och humoristiska anda visar den tydlig släktskap med ”Croquet Playaz 2.0”. Sannolikt kan det knytas ihop med att regissören Nick Loud står bakom båda produktionerna. Att han är begåvad framgår tydligt nog, vilket förklarar att han senare blev framgångsrik inom filmbranschen.

Även Dain Williams och Conner Karakul har yrken inom det estetiska fältet, som grafiska designers. En sådan studieinriktning motiverade säkert att de fick stort inflytande över den slutliga utformningen av videofilmerna.

Dessutom återgick Conner Karakul till filmmediet senare, när han utbildade sig inom urban design. Under studier i Norge producerade han ”Where land meets water”, där ämnet kan sägas vara landskapsarkitektur.

Ambitionen verkar vara att utveckla kunskap om hur städer skulle kunna omformas, för att bättre stå emot effekterna av att havsnivån stiger.

Även Olof Palme har gått på skolan

Eftersom Kenyon College är en anrik och högt ansedd läroanstalt är det ju inte så konstigt att den fostrat begåvningar. En kuriositet i sammanhanget är att det var här som Olof Palme tog sin Bachelor of Arts, 1948.

Skolan har hedrat honom genom att namnge en byggnad efter honom. Det tycks inte finnas några uppgifter om att han spelade krocket under sin vistelse där, men han ingick i skollaget i fotboll.

År 2016 återförenades Dain Williams och Conner Karakul på Kenyon College. Det dokumenterades på Instagram med ett fint foto där båda är till sin fördel. Bilden skulle med fördel kunna användas som ett idolporträtt.

”Croquet Playaz 2.0″ placerar Runny Babbits mycket högt bland de krocketsånger som förekommer på internet.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2019-12-07