Taunton Deane Croquet Club

Stephen Custance-Baker demonstrerar en variant av ett hoppskott. Träkonstruktionen som han vill ta sig över har samma höjd som ett klot. Han är coach i Taunton Deane Croquet Club och en av Englands bästa spelare.

Demonstrerar hur man kan göra hoppskott

Med sina 70.00 invånare betraktas Taunton som en stor stad i sydvästra England. Den räknas som huvudort i grevskapet Somerset och har en rik historia, särskilt när det gäller religiösa och militära angelägenheter. Men det är till den lilla orten Glastonbury som turisterna söker sig; den årliga musikfestivalen där lockar en stor publik.

Krocketspelare gör dock klokt i att stanna på centralorten och ta en tur till Gipsy Lane. I närheten av Staplegrove Youth Football Club ligger nämligen en inbjudande klubbstuga, kopplad till tre välskötta banor för fullskalig brittisk krocket.

På denna plats har Taunton Deane Croquet Club hållit till sedan 2005. Klubben bildades dock redan tjugo år tidigare. Dåförtiden hade medlemmarna tillgång till endast en bana. Den byttes dock ut ytterligare en gång innan föreningen fann sitt nuvarande hem. Skälet till alla förflyttningar var att föreningen växte. Det behövdes mer utrymme, dessutom gräsytor av god kvalitet.

Klubben har cirka 50 medlemmar, varav tio föredrar association croquet, medan övriga ägnar sig åt golfkrocket. Trots att Taunton Deane Croquet Club inte är någon talrik förening har relativt stora framgångar nåtts. Spelarna hävdar sig väl i de seriesystem för lag som finns i England. Detta kommer till uttryck i klubbstugan, där en av väggarna klätt med en mängd plaketter. Klubben ligger i den högsta divisionen i association croquet.

Dessutom räknas föreningens coach Stephen Custance-Baker till landets bästa spelare, rankad runt 40 ungefär. Möjligen kommer han att delta i någon av de tävlingar som arrangeras i Eskilstuna nästa år. I samband med det passar han på att hälsa på en vän i Stockholm.

Stephen Custance-Baker är en god pedagog och delar generöst med sig av sina träningstips. Det fick jag erfara som deltagare i The Basingstoke Croquet Tour. När vi gästade Taunton tisdagen den 2 juli 2019 demonstrerade han ett antal metoder för hur man kan göra hoppskott.

Men vid förevisningen använde han inte klot och båge utan en enklare träkonstruktion. Han menar att det ligger en poäng i att först få in känslan för höjd, därefter tillämpa den kunskapen på banan.

Lunch under trädens svalkande skugga

I år deltog tre spelare från Borås Krocketsällskap i touren. I mitt sällskap hade jag Eva Kåberger och Jörgen Larsson. På det hela taget tror jag inte vi gjorde sämre ifrån oss än de fyra som representerade Basingstoke, eller de sju som hörde hemma i Taunton.

Inledningsvis krävdes dock en del för att bemästra det snabba och nästan motståndslösa underlaget. Förhållandena på en riktig krocketplan skiljer sig avsevärt från dem på vår hemmabana, på Kransmossens IP. Gräset där är ju i grunden ämnat för fotboll.

Eftersom tonvikten under dagen låg på social samvaro spelades undantagslöst dubbel, företrädesvis i disciplinen golfkrocket. Paren lottades ihop, vilket föll mycket väl ut.

Ibland tillämpades handikappsystemet, vilket blev en lärorik upplevelse för oss svenskar. Erfarenheten var att matcherna därmed blev jämnare, samtidigt som de extraslag som spelarna med lägst handikapp fick tillgång till inte nödvändigtvis blev matchavgörande.

En viktig spärr när det gäller handikapp är att man inte får använda sina extraslag för att gå igenom en båge. Så egentligen krävs det ganska god kunskap om spelet för att kunna göra bruk av systemet fördelar, vilket utvecklar det taktiska tänkandet.

Efter att tre matcher hade genomförts följde lunch i det gröna. Nu gavs tourdeltagarna än större möjligheter att socialisera sig än under själva matcherna.

Den lunch som föreningen i Taunton bjöd på var enkel, välsmakande och generöst tilltagen. Vädret var såpass fint att de flesta föredrog att sitta bland skuggorna under träden. Det blåste en del under dagen, men eftersom banan är omgiven av träd och annan växtlighet så blev aldrig vind något problem. 

Efter lunchen fortsatte spelet. Jörgen Larsson övergick då till att spela sin favoritgren association croquet, medan jag och Eva Kåberger fortsatte med golfkrocket.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2019-12-01