Ramsgate Croquet Club

Längst till vänster syns det exklusiva klubbhuset. Taket är en utkiksplats för turister. Den som har bra syn skulle rent teoretiskt kunna se den franska kusten och Calais. Ramsgate CC håller hårt på vit klädkod.

Bland de finaste banorna i England

Den anläggning som Ramsgate Croquet Club använder ger intryck av att vara mycket anrik. Som om den funnits ända sedan 1800-talet. I själva verket flyttade klubben sin verksamhet dit först 1987, efter att ha existerat endast fyra år.

Området längs Royal Esplanade där arenan ligger är dock kulturminnesmärkt, till exempel det vackra klubbhuset. Byggnaderna skapades på 1920-talet i art déco. Utmärkande för denna stil var intresset för det exklusiva och dekorativa.

Till stadsdelen hörde högklassiga tennis- och bowlsbanor, samt en musikestrad. Där fanns öppna ytor, för spontan lek och events. Där krocketbanorna nu ligger låg tidigare gräsmattor där allmänheten kunde spela tennis.

I samband med att krocketen tog över gjordes en rejäl satsning på att skapa släta gräsmattor. Under avvägningen användes laser. Vid millenieskiftet hade ett bevattningssystem installerats på tre av de fyra banorna.

Många nationella och internationella turneringar har spelats i Ramsgate. Gräsmattorna anses fortfarande vara bland de finaste och mest välskötta i England.

Anläggningen är placerad på en platå. Men för den som befinner på någon av banorna skyms utsikten mot Frankrike av höga häckar. Därför går det inte att se hamnen, vilken för övrigt spelade en viktig roll under andra världskriget. Det var bland annat härifrån båtar utgick, vid evakueringen av brittiska soldater i Dunkerque.

Banorna är alltså inte synliga utifrån, från den trottoar som omger dem. Det går ju förstås att spana på spelarna genom någon av gallergrindarna. 

Bemäktigas av en högtidlig känsla

The Basingstoke Crouqet Tour gästade Ramsgate Croquet Club den 6 juli 2018. Extrem värme och torka hade haft inverkan på banorna. De var fruktansvärt snabba. Vid minsta kontakt med klubban rullade kloten minst dubbelt så långt som de i normala fall gör.

Förberedelserna för spel pågick in i det sista. Den banansvarige for omkring på en cylinderklippare och jämnade till gräset. Säkert hade grässtråna en viss höjd, dock osynlig för ögat. Gräsunderlaget gav mest intryck av att vara som en tät och slät heltäckningsmatta.

Krocketanläggningen var så vårdad och stiligt utformad att en känsla av högtid bemäktigade mig. När jag gjorde min första båge fylldes jag av något som bäst kan kallas för andakt. 

Det krävdes dock en hel del för att nå dit. Vid två tillfällen lyckas jag placera mitt klot i bågen och kände mig övertygad om att kunna passera den i nästa omgång. Det var innan jag insåg vilka kvaliteter en av mina motståndare, 80-årige Roger Lorem, besatt. Han är en häpnadsväckande expert på att göra hoppskott. Han hoppar över klot från till synes omöjliga vinklar.

Denna torra dag händer det ganska ofta att även spelare med lågt handikapp uttrycker missnöje över hur kloten beter sig. Så trots att det uteslutande handlar om vänskapsmatcher händer det att känslor kommer till uttryck.

Vid något tillfälle uppstår dessutom en het diskussion om hur en ny regel inom association croquet ska tolkas. Sannolikt är det värmen som får de annars så aktningsfulla och verserade britterna att öppna på ventilerna mer än vanligt.

En avstressande lunch blir därför ett välkommet avbrott. Det är svårt att tänka sig ett mer gediget klubbhus än det som Ramsgate Croquet Club disponerar. Taket används av turister som utkiksplats, dels för att granska krocketspelandet, dels för att njuta av utsikten mot Doverkanalen. Där står soffor, vilka oftast befinner sig i skugga.

Vad gäller faciliteter fanns det inget i övrigt att önska. I klubbhuset inryms ett litet kök, med serveringsmöjligheter i ett angränsande rum. I närheten av bardisken står det en bokhylla fylld av diverse böcker. Omklädningsrummen är rymliga, med två toaletter i varje.

Annars kan stark vind styra klubban

Klubbens intresse för att arrangera tävlingar manifesteras i form av historik. På en av väggarna i klubbhuset hänger en imponerande trätavla. Den är välfylld med namn på diverse turneringar och vilka som vunnit dem. Tavlan intar en central plats i det rum där förtäring intages.

Lokalerna är alltså insprängda under en stensatt platå där turister har möjlighet att stå och njuta av utsikten. Just närvaron av turister används för övrigt som ett argument för vit klädkod.

Det är inte självklart för alla, ens i England, att det är en god idé att kräva vit klädsel vid spel. Oftast nöjer sig spelarna med att klä sig i vitt i samband med tävling, för att sedan göra andra val vid träning. I Ramsgate är man dock mer konservativ och traditionsmedveten än så. 

Under hela dagens spel lottades mixade par ihop. En medlem i Basingstoke CC spelade alltid tillsammans med en från Ramsgate CC. Dagen ägnades således uteslutande åt dubbelmatcher.

För att alla skulle få en chans att spela så mycket som möjligt tillämpades ett kösystem. Först startade två par en match, med de primära klotfärgerna blått, rött, svart och gult. När dessa gjort den första bågen påbörjades ytterligare en match, vilken följde i dess spår. I match två användes de sekundära färgerna grönt, rosa, brunt och vitt.

Beroende på hur pass snabbt den match som låg före i kön tog, kunde det uppstå väntetider för de två par som följde efter. Eftersom hela tanken med arrangemanget var att betona det sociala, kunde dock all väntan med fördel användas till trevligt småprat.

Ofta kom båsen av trä vid sidan av banorna till användning. När Basingstoke CC besökte Ramsgate var det i princip vindstilla, med värmande solsken. Det är vanligare med andra typer av väderlekar, ofta vind och regn. De lokala spelarna berättade att det ibland kan vara svårt att hålla klubban rakt, då starka vindar sliter och drar i den.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2019-11-24