Medway Croquet Club

Bilden illustrerar väl hur det går till att spela association croquet. Medan en spelare håller på att bygga upp ett break, sitter hans dubbelpartner och motståndarlaget och väntar på att han eventuellt ska missa.

Klubbstugan är av stor betydelse

Maidstone är förvisso inte den mest kända orten i England. Men det är i alla fall en residensstad och det bor över 100.000 människor där. Mer exotiskt än samhället som sådant är dess stadsvapen.

I emblemet ingår nämligen inte bara ett lejon och en häst utan också en – dinosaurie!? Det förklaras av att man på 1800-talet hittade ett fossil av en dinosaurie i trakten.

Genom staden flyter floden Medway, vilken troligen givit namn åt krocketklubben. Föreningens arena ligger undanskymd, i ett grönt och lugnt hörn i närheten av den trafikerade motorvägen M20.

Medway Croquet Club bildades 1991. Medlemmarna är cirka 40 till antalet och de disponerar tre planer för fullskalig krocket. Det är ganska typiska proportioner för medelstora klubbar i England. En förening med 100 medlemmar kräver tillgång till fler banor.

I Maidstone sträcker sig säsongen från april till oktober, men en av banorna är i bruk även vintertid. I klubbstugan finns två toaletter, ett rum där all utrustning förvaras, samt ett mindre rum som kan användas som kontor. På alla väggar sitter det anslagstavlor med information, mest om golfkrocket, mindre om association croquet.

Stugan rymmer även omklädningsrum för både damer och herrar, samt ett mindre kök. Matplatsen kan användas för möten. En klubbstuga verkar vara av central betydelse för en välfungerande krocketförening i England.

Notabelt är att stugorna som regel har en bokhylla. Där placerar medlemmarna litteratur de redan läst, mest pocketböcker. När spelare från gästande klubbar kommer på besök är det bara för dem att plocka med sig titlar de finner intressanta. När de läst ut dessa böcker placerar de dem i sin egen klubbstugas bokhylla, till glädje för gäster, och så vidare. Krocketspelarna i England tycker uppenbarligen om att läsa.

Nästan alla föredrog golfkrocket

Jag besökte Medway Croquet Club torsdagen den 5 juli 2018, som deltagare i The Basingstoke Croquet Tour. Bristen på regn hade ställt till med ganska stora skador på anläggningen, vilket gjorde spelet snabbt och oförutsägbart.

Gräset var snarare gult än grönt. Det räckte med att stöta till kloten lite grann för att de skulle röra sig 10-15 meter. Vissa ojämnheter och på några ställen lutning, påverkade också spelet.

Tonvikten låg på dubbelspel. Varje par bestod av en spelare från Medway CC och en från Basingstoke CC. Målet var att hinna med minst två matcher före lunch. Jag noterade att det var fler kvinnor än män på plats. Dessa proportioner speglar för övrigt könsfördelningen bland medlemmarna i den lokala klubben.

Eftersom många ville spela tillämpades ”double banking”. Det betyder att två matcher pågår samtidigt på en och samma bana. För att skilja kloten i de respektive matcherna åt används i den ena primary colors (blått, rött, svart och gult) och i den andra secondary colors (grönt, rosa, brunt och vitt).

”Double banking” brukar fungera utmärkt men ibland måste spelarna vänta in varandra. Det kan också hända att något klot behöver lyftas undan för att ge fri passage. Då markeras det klotets placering med ett mynt eller liknande, för att sedan återplaceras där.

Nästan alla spelare föredrog grenen golfkrocket. Men fyra män disponerade en av banorna för att spela association croquet, den mer taktiskt och tekniskt krävande grenen. Det var de två bästa spelarna från respektive klubb: Roger Barnacle och Ian Harrison från Basingstoke CC, samt David Bateston och Philip Mann från Medway CC. 

Ett tydligt tecken på att det är association croquet som utövas är att endast en spelare befinner sig på banan, medan de övriga sitter och småpratar i skuggan av ett träd. Det händer att den spelare som är aktiv gör tolv bågar i ett break, vilket tar sin tid.

Framåt eftermiddagen blev det så dags att plocka undan bågar, klot och övrig portabel utrustning från banorna. Det var intressant att se hur Pamela Wilkinson använde en sorts hävstångsmekanik för att lättare lyfta upp bågarna från sina hålor. Den fyndiga apparaten hade tillverkats av en medlem i klubben.

© Texten skyddas av lagen om upphovsrätt.
Eftertryck och annan kopiering är förbjuden.
UPPDATERAD 2019-11-19