Trivselmanual

Krocket är en utmärkt sport för den som är intresserad av att utveckla själslig förfining.

Tro det eller ej men på sistone har en hel del starka känslor kommit till uttryck inom Borås Krocketsällskap. 

Sådant händer förstås även hos lyckliga familjer. Hätska utfall behöver således inte bero på att ett antal svarta får börjat operera inom föreningen, åtminstone inte nödvändigtvis.

Historiskt sett bildas ofta krocketklubbar av redan etablerade kompisgäng. Av det skälet råder vanligtvis en god anda i dessa grupper, från start.

Även inom Borås Krocketsällskap har stämningen länge varit förhållandevis god. Men vi är en ideell förening där vem som helst kan bli medlem. Därför blir vi vänner först genom de fina egenskaper vi visar upp för varandra när vi spelar, när vi träffas och umgås.

Vad som krävs för att etablera och vidmakthålla en god anda kan det dock råda delade meningar om. Fördenskull kommer styrelsen under senhösten och vintern att ägna tid åt att försöka formulera en sorts ”trivselmanual”, i förhoppning om att den kan antas vid årsmötet 2020.

Det finns en hel del att hämta om etikett i reglerna; andra klubbar kan inspirera, inte bara i Sverige. Flera medlemmar i vår klubb har exempelvis varit i England och blivit varse vad ”gentlemanship” innebär.

Mycket finns att säga om idrottens potential att utveckla människor till mognad. Genom en positiv och empatisk attityd till motspelaren, eller sin nästa i största allmänhet, bör det vara möjligt att förkovra sig som individ.

Krocket kan alltså fungera som ett verktyg för att ta sig förbi självupptagenhet, trångsynthet och egoism. Rätt utövad kan sporten bidra till att vuxna människor inte får sina gråa hår förgäves.

Peter Hatters film ”The Croquet Players” speglar på ett bra sätt den kultiverade atmosfär som råder på banorna i Storbritannien. Det bör vara möjligt att uppnå något liknande även i Borås.

Uppdaterad 2019-10-07

En kommentar

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *